Donateursadministratie wijzigt...!

In 2023 zal de acceptgirokaart in Nederland definitief worden afgeschaft. Banken kiezen hiervoor omdat steeds minder mensen de acceptgirokaart gebruiken om een betaalopdracht te doen. Het verwerken van een acceptgirokaart is duur geworden en die kosten worden doorbelast aan de ontvangers. Voor Radio Beverwijk betekent dit dat € 0,50 van uw donatie naar de bank gaat. Bij een betaalopdracht via het internet is dat een aanmerkelijk lager bedrag. Wij zijn dus genoodzaakt om over te stappen op een nieuw systeem voor het incasseren van de donateursbijdragen. Lees hieronder wat dit voor u betekent.

Dat de banken vin 2023 definitief stoppen met het verwerken van acceptgirokaarten, was al geruime tijd bij ons bekend. We hebben er daarom voor gekozen om geen nieuwe exemplaren te laten drukken. De voorraad was nog voldoende tot aan het afgelopen jaar, maar inmiddels zijn ze bijna op. Enkele tientallen donateurs ontvangen voor hun bijdrage in 2022 nog een acceptgirokaart. In de begeleidende brief zal worden aangekondigd dat het de laatste keer is dat ze op die manier hun bijdrage kunnen voldoen. De overige donateurs krijgen te zijner tijd ook bericht over de nieuwe vorm van incasseren.

U heeft nog geen acceptgirokaart ontvangen?
Maakt u zich geen zorgen: we zijn u niet vergeten! In de loop der jaren is de lijst met donateurs steeds aangepast. Nieuwe donateurs meldden zich aan, andere meldden zich af. Vaak echter neemt iemand niet de moeite om zich af te melden en kiest ervoor om niet te reageren op onze brief. Dat is jammer, want wij weten dan niet wat de reden is om geen bijdrage meer aan ons over te maken. Het kan echter ook zijn dat iemand  is verhuisd of overleden. We hebben ervoor gekozen om dit jaar de administratie helemaal te gaan opschonen. Dat vergt tijd en wordt – zoals alles binnen onze organisatie – uitgevoerd door een vrijwilliger. Uiteindelijk zal iedereen bericht krijgen en kan het bedrag voor dit jaar gewoon worden voldaan.

Waarom heeft Radio Beverwijk donateurs nodig?
Het dagelijks verzorgen van radioprogramma's kost veel geld. Radio Beverwijk is daarvoor mede aangewezen op de financiële steun van de luisteraars. Bent u nog geen donateur en wilt u een steentje bijdragen? Hieronder vindt u een formulier. Vul het in en druk op de 'verstuur'-knop. Wij nemen vervolgens contact met u op met betrekking tot de betaling van uw bijdrage. Hoewel u vrij bent om de hoogte van het bedrag zelf te bepalen, vragen wij vriendelijk u om minimaal 10,- euro over te maken. Wij zijn u er zeer dankbaar voor, want mede dankzij uw steun kan Radio Beverwijk bestaan.

Toelichting privacybeleid
Door het invullen van het onderstaande formulier verleent u Radio Beverwijk toestemming om uw gegevens te verwerken, voor zover dat noodzakelijk is voor de administratie van Radio Beverwijk en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Radio Beverwijk verwerkt persoonsgegevens uitsluitend als hulpmiddel binnen de eigen bedrijfsvoering en levert deze op geen enkele wijze door aan derde partijen, behoudens de eventuele partijen die zorg dragen voor de technische uitvoering van de bedrijfsprocessen. Een ieder heeft het recht om te informeren over welke gegevens Radio Beverwijk van hem/haar beschikt, en om correcties, aanvulling, dan wel verwijdering van deze gegevens te eisen. Radio Beverwijk zal in redelijkheid aan deze eis voldoen. Indien u meent dat Radio Beverwijk niet correct met uw persoonsgegevens omgaat, heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing