PBO

In de Mediawet worden diverse eisen gesteld aan een publieke lokale media-instelling. Om de representativiteit van de instelling te waarborgen dient de organisatie te beschikken over een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). In dit orgaan dienen de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen te zijn vertegenwoordigd. Het PBO komt enkele malen per jaar bijeen en stelt het programmabeleid van de publieke lokale media-instelling vast. Voorts controleert het PBO de naleving van het vastgestelde programmabeleid en rapporteert haar bevindingen in het jaarverslag, dat aan het Commissariaat voor de Media wordt overlegd.

In het PBO van Radio Beverwijk hebben de volgende personen zitting:

De heer Th.A. KuypersBeverwijkse Sportraad
Mevrouw E. ScholsbergStichting Welzijn Beverwijk
De heer O. KloesZeestraat Promotie Club
De heer C. de GoedeLokaal Samenwerkende Bond Ouderen (LSBO) Beverwijk
De heer H.S. SchooneWinkeliersvereniging Hendrik Mandeweg
De heer J. LimmenDorpsraad Wijk aan Zee
De heer H. van BeekAlgemeen Bijzonder Basisonderwijs Montessorischool
De heer J. BastRUAZ Omroep voor Zieken en Senioren
Mevrouw M.P. KuijerNederlandse Hartstichting Afdeling Beverwijk
De heer E. YildizBeverwijks-Turkse Culturele Vereniging
De heer G. BackerFNV Bondgenoten IJmond
Mevrouw D. FekkesChristelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage

Het PBO houdt toezicht op de samenstelling van de programmering en toetst deze op basis van de wetgeving. De programmering van een publieke lokale media-instelling dient dagelijks in de periode van 07:00 tot 23:00 uur te bestaan uit ten minste vijftig procent lokale informatie, cultuur en/of educatie. Deze zogenoemde ICE-norm geldt als minimale eis waaraan Radio Beverwijk dient te voldoen. Door actualiteitenprogramma's en speficieke themaprogramma's voor diverse doelgroepen in de Beverwijkse samenleving uit te zenden voldoet Radio Beverwijk aan deze eis. Het PBO controleert jaarlijks op basis van het programmaschema het aantal uitgezonden uren ICE-programma's en let daarbij tevens op de diversiteit van de programmering. Hierbij is het van belang dat alle in het PBO vertegenwoordigde organisaties zichzelf voldoende kunnen herkennen in de programmering.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing