110.000 euro bezuinigen op culturele instellingen

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - Het college van burgemeester en wethouders ziet goede mogelijkheden om op korte termijn een bezuiniging van 110.000 euro te realiseren bij de drie culturele instellingen op het Kerkplein. Die conclusie trekt men op basis van overleg met de instellingen. Aanvankelijk was men uitgegaan van 195.000 euro aan korting op de jaarlijkse subsidies, het resterende deel moet in de komende tijd worden gezocht in besparingen door efficiëntere samenwerking, zowel op het Kerkplein als in regionaal verband. Wethouder Haydar Erol is zeer te spreken over de constructieve wijze waarop door de directies van het Kennemer Theater, het Centrum voor de Kunsten en de bibliotheek is meegedacht over het realiseren van de bezuinigingsopdracht. In de raadsvergadering van 14 juli 2011 werd bepaald dat 195.000 euro euro moet worden bezuinigd op de budgetten voor de drie culturele instellingen. Ruim de helft hiervan zou komen voor rekening van het Kennemer Theater. Bij de vorige bezuinigingsronde in Beverwijk bleef het theater buiten schot. Vanaf 2013 kan in elk geval een besparing van 40.000 euro worden gerealiseerd, zo blijkt nu uit overleg. De bibliotheek, vorige keer ook al het slachtoffer van bezuinigingen, ziet mogelijkheden voor het inleveren van 20.000 euro vanaf volgend jaar, terwijl de gemeente was uitgegaan van 45.000 euro. Bij het Centrum voor de Kunsten kan 50.000 euro worden bespaard, precies het bedrag dat de gemeente voor ogen had. Erol noemt het "best knap"' dat het Centrum voor de Kunsten kan meegaan in de door de gemeente voorgestelde bezuinigingen. Door 50.000 euro op jaarbasis in te leveren ziet de instelling 16% van haar totale subsidie verdwijnen. Men geeft daarbij aan dat het roer echt om moet wat betreft de wijze van werken. Gedacht wordt aan het verhogen van de groepsgrootte voor muzieklessen van drie naar acht leerlingen, zodat de lessen kostendekkend worden. Uit recente publicaties van het Centrum voor de Kunsten blijkt dat inmiddels wordt geëxperimenteerd met deze grotere groepen. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om de ruimtes van het Centrum voor de Kunsten overdag voor andere doeleinden te gebruiken. Op dit moment zijn de ruimtes alleen na 15:00 uur in gebruik, de vraag is of de extra inkomsten uit eventuele verhuur opwegen tegen de kosten voor extra beheer en toezicht. De eerste fase in het behalen van de bezuinigingstaken voor de drie culturele instellingen is nu afgerond. In de komende periode gaat het college bekijken op welke wijze het resterende deel (95.000 euro) kan worden gerealiseerd. Deze tweede fase valt uiteen in twee trajecten. Op de eerste plaats moeten de drie instellingen samen gaan bekijken op welke wijze ze intensiever kunnen samenwerken. Door samen efficiënter te werken, valt extra geld te besparen, zo is de gedachte. Ook moet er volgens Erol gekeken worden naar de mogelijkheden bij het Kennemer Theater tot regionale samenwerking. De wethouder baseert zich hierbij op een recent verschenen rapport van adviesbureau BMC over de theaterfunctie in Beverwijk. Met name op het gebied van de administratie, planning, personeelszaken, publiciteit en marketing zou hierbij winst te behalen kunnen zijn. Erol hoopt uiterlijk in juni 2012 de mogelijkheden te kunnen presenteren.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing