Aan de slag met Oosterwijk

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Het college van B&W van de gemeente Beverwijk wil verder aan de slag met
de wijk Oosterwijk. Daarvoor hebben zij een startnotitie voor het opstellen van een
gebiedsprogramma voor de wijk vastgesteld.

Vijf partijen gaan samenwerken aan de vernieuwing van Oosterwijk
De gemeenten Beverwijk en Heemskerk, Dreef Beheer en de woningcorporaties werken
samen aan de vernieuwing van de wijk. Met de startnotitie leggen de partijen vast dat zij
samen aan de slag gaan in de wijk. De startnotitie wordt nu vastgesteld maar na de
vakantieperiode gaan de partijen verder met elkaar om tafel om het gebiedsprogramma
verder vorm te geven.

Samen met inwoners een plan voor de wijk
Samen met de inwoners gaan de vijf partijen een plan maken voor de toekomst van de wijk.
De samenwerkende partners hopen dat het gebiedsprogramma Oosterwijk in het eerste
kwartaal van 2021 klaar is. Het gaat om een plan voor nu en voor de toekomst (horizon
2040). Met daarbij duidelijke opdrachten voor de partijen.

De wijkaanpak Thuis in Oosterwijk loopt door
Voor de wijk Oosterwijk in Beverwijk ligt er al een Wijkaanpak ‘Thuis in Oosterwijk’. Dit gaat
gewoon door. In het najaar van 2020 komt er een voorstel voor de wijkaanpak met een
uitvoeringsprogramma voor de jaren 2020-2022.

Wat voor wijk is Oosterwijk?
In Oosterwijk wonen ruim 5.500 inwoners. De wijk ligt op de grens van Heemskerk en
Beverwijk. Het is een wijk uit de jaren ’60 met een verouderd woningbestand. Veel woningen
zijn eigendom van de woningcorporaties. Het aanpakken van zichtbare en sociale problemen
in de wijk is nu een volgende stap. En daarbij wordt ook het Europaplein, als winkelcentrum
en als hart van de wijk, meegenomen.
De wijk heeft grote groene ruimtes die beter gebruikt zouden kunnen worden. En er wonen
mensen van allerlei nationaliteiten. De samenwerkende partijen willen graag weten hoe de
inwoners zouden willen dat Oosterwijk er in de toekomst uitziet. Om een plan te kunnen
maken dat past bij wat de inwoners willen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing