Aandacht voor natuur en milieu op provinciegrond

Door: Ab Jenema

IJMOND - De provincie Noord-Holland geeft bij de verpachting van haar eigen gronden voorkeur aan boeren die aantoonbaar bijdragen aan waterkwaliteit, duurzame landbouw en biodiversiteit. Om weidevogels de ruimte te geven mag bijvoorbeeld pas na 15 juni gemaaid worden en voor de insecten moeten bloemrijke kruiden gezaaid worden rondom de akkers.

De provincie heeft in Noord-Holland ongeveer 1700 ha agrarische grond in eigendom. Deze grond is nodig voor het verbreden van wegen, natuurontwikkeling of de verbetering van de landbouwstructuur. Totdat de gronden daarvoor gebruikt kunnen worden, wordt de grond tijdelijk verpacht aan agrarische bedrijven.

De provincie stelt daarbij voorwaarden die duurzaamheid, biodiversiteit, waterkwaliteit en natuurwaarden bevorderen. Agrarisch ondernemers die in 2018 grond willen pachten van de provincie kunnen dat tot uiterlijk 30 juni laten weten op de website www.noord-holland.nl/verpachtingen.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing