Aanjaagregeling 2022 geopend 1 t/m 30 september 2021 voor aanvragen subsidie

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK –Vanaf 1 september tot en met 30 september 2021 kunnen ondernemers
aanvragen voor subsidie in het kader van de Aanjaagregeling 2022 indienen. Het gaat om
financiële ondersteuning voor activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente
Beverwijk verbeteren. Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag van € 240.000,-- beschikbaar
gesteld.

Voor gehele branche of gebied
De subsidie wordt in één termijn (tranche) opengesteld. Het gaat om financiële
ondersteuning voor activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente verbeteren. Dat
kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of
cursussen. Belangrijkste criterium is dat de activiteiten een gehele branche of een compleet
gebied ten goede komen en aangevraagd en georganiseerd worden door meerdere
ondernemers en/of een vereniging of stichting.

Adviescommissie
De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De commissie neemt in zijn afweging een aantal
uitgangspunten mee, zoals het publieksbereik, de omvang van de financieringsbehoefte en
het draagvlak onder de ondernemers in een gebied. Er wordt ook gekeken naar een
evenredige verdeling over de verschillende gebieden en branches in de gemeente. De
uiteindelijke beslissing over de toekenning is aan het college van burgemeester en
wethouders.

De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van: het centrum, de wijkwinkelcentra,
de bedrijventerreinen, Wijk aan Zee, de meubelboulevard en de horeca.
Subsidie aanvragen kan online op www.beverwijk.nl/aanjaagregeling. Aanvragen die op of
na 1 oktober 2021 binnen komen, worden niet in behandeling genomen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing