Aannemer NRG start boringen onder duinen door voor aanlanding zeekabels TenneT Hollandse Kust (west Beta) bij Velsen

Door: Jan Pronk

VELSEN/WIJK AAN ZEE – Na de eerste boringen richting het terrein van Tata Steel, heeft aannemer NRG de elektrische boormachine in Beeldenpark 'Een Zee van Staal' 180 graden gedraaid voor de boringen onder de duinen door. Ook op het 'zandkasteel' op het strand van Velsen is een elektrische boor geplaatst. In de komende weken boren beide machines op een diepte van zo'n 30 meter naar elkaar toe voor de aansluiting van het offshore windpark Hollandse Kust (west Beta).

Voor de twee boringen onder de duinen door heeft aannemer NRG in de afgelopen maanden een tijdelijk verhoogd werkterrein op het strand van Velsen gebouwd. "Met dit 'zandkasteel' heffen we het hoogteverschil aan weerszijden van de duinen op", vertelt projectleider Johannes Becker namens aannemer NRG. "Zo voorkomen we dat de boorvloeistof, die we gebruiken om de boorgaten open te houden, er op het laagste punt weer uitloopt. Nadat we een boorgang hebben gemaakt, trekken we een lege kunststof mantelbuis in het gat waarin straks de elektriciteitskabels van TenneT komen te liggen."

Huzarenstukje 

Voor NRG is dit niet de eerste keer dat zij dit technische huzarenstukje uitvoeren. Zo herinneren veel mensen uit Wijk aan Zee en Heemskerk zich ongetwijfeld nog het dubbel zo grote zandkasteel bij paviljoen Noorderbad in Heemskerk. Hier werd toen vier keer onder de duinen door geboord voor de aanlanding van de zeekabels voor de windparken Hollandse Kust Noord en 'west Alpha'. Becker: "Deze keer gaat maar om twee boringen, dus is het zandkasteel minder groot qua omvang."

'Stopcontact op zee' 

Op 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee plaatst TenneT volgend jaar een 'stopcontact op zee'. Daarop worden de windturbines die energiebedrijf RWE in 2025 op zee laat bouwen vervolgens aangesloten. Om die stroom vanaf 2026 bij Velsen aan land te brengen, zal aannemer NBOS (combinatie Boskalis + Orient Cable) volgend jaar twee elektriciteitskabels in de zeebodem installeren. Achter de duinen worden deze zeekabels met 'grote kroonstenen' in zogenoemde mofputtenondergronds gekoppeld aan de kabels op land.

Ondergronds 

Voor de aansluiting van 'west Beta' maakt aannemer NRG zes boringen. Twee onder de duinen door en vier op land voor de elektriciteitskabels die de stroom naar het transformatorstation in Wijk aan Zee brengen. Vanaf het transformatorstation heeft TenneT de kabels voor 'west Beta' in 2021/2022 tegelijk met die van 'noord' en 'west Alpha' laten leggen tot aan het hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk. Daar brengt TenneT de stroom straks uiteindelijk in het landelijke elektriciteitsnet, waarmee de stroom beschikbaar komt voor huishoudens, bedrijven en industrie.

Intersect-boring 

Voor de boringen onder de duinen maakt NRG gebruik van de intersect-methode. Becker: "Daarvoor boren we vanaf het strand en het werkterrein in het Beeldenpark GPS-gestuurd naar elkaar toe. De boorkoppen zullen elkaar dus halverwege op een diepte van zo'n dertig meter in de bodem tegenkomen. Het voordeel van een intersect-boring is dat je de dat je daarmee de vloeistofdruk in het boorgat zo laag mogelijk houdt. Uit ervaring met eerdere boringen op het strand van Heemskerk weten we dat de zandpakket waarin we werken mooie tegendruk biedt."

Routekaart 2023

Aan de Nederlandse Noordzeekust hebben bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, belangengroepen en mensen de afgelopen jaren samen gebouwd aan windparken. We hebben op tijd, binnen budget en zelfs bijna zonder subsidie onze ambities van 2023 gehaald: ruim 4,5 GW aan windenergie op zee en voor de bouw van de windparken is dus geen subsidie meer nodig. De windparken op zee voorzien in 15,8% van de huidige elektriciteitsvoorziening voor bedrijven en mensen thuis. Dat is meer dan we 10 jaar geleden hadden afgesproken in het Nederlandse Energieakkoord. En dat is een mooie prestatie. Dankzij de succesvolle aanpak voor wind op zee kunnen we de komende jaren zelfs versnellen, zodat windenergie op zee in 2030 zonder subsidies voor 16% aan schone energie kan leveren.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing