Aannemer NRG start werkzaamheden op Landgoed Westerhout voor aanleg landkabels

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - Voor de aanleg van de landkabels worden eind november/begin december in Beverwijk de eerste horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd. In de komende weken begint aannemer NRG met de inrichting van het eerste werkterrein op Landgoed Westerhout. De landkabels maken deel uit van de uiteindelijke verbinding van de offshore windparken Hollandse Kust noord/west Alpha met het nationale hoogspanningsnet van TenneT.
Het traject op land is ongeveer tien kilometer lang en loopt vanaf zee (bij het strand ter hoogte van Noorderbad) via het toekomstige transformatorstation (op het terrein tussen de Tussenwijkweg en Tata Steel) naar het bestaande hoogspanningsstation bij de A9. “Tot eind 2022 worden de aanlegwerkzaamheden door NRG op verschillende werkterreinen in Wijk aan Zee en Beverwijk uitgevoerd”, zo laat projectmanager Mark de Bruijn namens NRG weten.

Werkterreinen

Hier en daar is de aannemer al bezig. “Op het terrein waar het transformatorstation van TenneT komt te staan, worden al mantelbuizen voor de elektriciteitskabels aan elkaar gelast. Binnenkort gaan ook de bewoners in de omgeving van Landgoed Westerhout activiteit zien. “We richten daar twee afzonderlijke werkterreinen in. Op het landgoed zelf komt onze boormachine te staan. Het werkterrein langs de Binnenduinrandweg, even verderop nabij het crematorium, wordt de laslocatie voor de mantelbuizen. Deze terreinen zetten we omwille van de veiligheid af met hekken zodat wandelaars veilig op het terrein kunnen wandelen en recreëren.”

Tijdelijke werkweg

Voor beide werkterreinen heeft NRG met de gemeente afgesproken dat al het werkverkeer over de A22 komt aanrijden en vervolgens afslaat naar de Binnenduinrandweg (N197). De Bruijn: “Vanaf de Zeestraat creëren we een tijdelijke in- en uitrit die uitkomen op een tijdelijke weg naar de boorlocatie. WKT6b (zie afbeelding) krijgt een eigen in- en uitrit langs de provinciale weg N197. Voor de aanleg van de tijdelijke weg tegenover de Creutzberglaan gebruiken we puin in plaats van metalen rijplaten. Zo voorkomen we geluidsoverlast voor de omgeving. Alleen op de momenten dat we de boor aan- en afvoeren maken we kort gebruik van de rijplaten vanwege het gewicht van de machine.”

Verkeersdrukte

NRG realiseert zich dat de aanleg van de tijdelijke werkweg en de in- en uitrit voor meer vrachtverkeer zorgt dan normaal. Dat zal ongeveer volgens de projectmanager twee weken duren voor dat weer afneemt. “In overleg met de gemeente Beverwijk zorgen we voor duidelijke bebording die de veiligheid voor de omgeving ondersteunen en zorgen voor een soepele afhandeling van het vrachtverkeer. Ook tijdens het boren zal materiaal aan- en zand afgevoerd worden met vrachtwagens. Daarvoor maken we goede afspraken met onze leveranciers zodat dit op een veilige manier gebeurt.” De Bruijn: “Uiteraard houden we tijdens drukke momenten rekening met passerend school- en werkverkeer.”

Bouwkundige nul-opname

Bijzondere trillingen (anders dan behorend bij normaal verkeer) verwacht de aannemer niet. “De in- en uitrit aan de Zeestraat gaan we zodanig vloeiend realiseren dat deze zonder zware - trilling veroorzakende - schokken gepasseerd kan worden. Desondanks nemen we de zorgen die mensen hebben over mogelijke trillingen zeer serieus. Daarom laten we in overleg met de bewoners in de omgeving van de tijdelijke in- en uitrit op de Zeestraat een bouwkundige nul-opname maken.”

De grond in

Nu NRG de vergunning verleend heeft gekregen, gaan de voorbereidende werkzaamheden op korte termijn van start. “Als de tijdelijke werkweg is aangelegd en de werklocatie is ingericht willen we eind november/begin december starten met de eerste vier boringen. Deze gaan vanaf het landgoed naar het toekomstige transformatorstation op het voormalige terrein van Tata Steel. Elke boring duurt ongeveer twee weken. Als die boringen klaar zijn, draaien we de boormachine om en boren vervolgens vier keer naar het werkterrein bij Holland op zijn smalst.”

Hoe werkt een horizontaal gestuurde boring?

De ondergronds gestuurde boringen worden uitgevoerd op een diepte van ongeveer 30 meter. De afstand is telkens een kilometer lang en op de plekken waar de in- en uittrede van de kabels zijn gepland worden de werkterreinen ingericht. Tussen twee boringen komt een zogeheten mofput, waar de kabels met elkaar verbonden worden. NRG begint met een zogenoemde pilot boring met een diameter van 35 centimeter van het ene naar het andere werkterrein. Vervolgens wordt het boorgat door een ‘ruimer’ vergroot tot een diameter van 0,95 meter. Voordat in elk gat vier kunststof mantelbuizen worden getrokken, houdt een klei/watermengsel (bentoniet) de boorgaten open. Hoe het boren in zijn werk gaat, zijn te zien in dit filmpje: www.youtube.com/watch

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing