Aansluiting bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur feestelijk afgetrapt

Door: Ab Jenema

 

Afgelopen week is de aansluiting van gemeente Heemskerk bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur feestelijk afgetrapt. Hierdoor krijgen Heemskerkse kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig geld de kans om mee te doen. Kinderen kunnen zich ontwikkelen en op deze manier wordt sociale uitsluiting en achterstand voorkomen. De feestelijke aftrap vond woensdagmiddag plaats op speelterrein de Ark aan de Maasstraat in Heemskerk. Team Sportservice Kennemerland organiseert hier elke woensdag sport- en spelactiviteiten voor kinderen van 7-12 jaar.

De aftrap werd gedaan door wethouder Aad Schoorl, bijgestaan door wethouders Piet Burgering en Ron Suanet. Hij moedigde de aanwezige kinderen en hun ouders aan zich vooral aan te melden bij hun favoriete vereniging in het dorp via het Jeugdfonds. Daarna volgde een feestelijk programma met een djembéworkshop, een activiteitenveld met spellen georganiseerd door Team Sportservice Kennemerland en kinderen konden zich laten schminken. Daarnaast konden gezinnen zich direct aanmelden bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

De aansluiting bij het Jeugdfonds is een nieuw middel binnen het minimabeleid van gemeente Heemskerk. “We hopen hiermee kinderen in gezinnen waar geen geld is voor sportclubs en creatieve lessen te helpen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt laagdrempelige hulp. De tussenpersonen die de gezinnen en kinderen kennen doen op basis van hun inschatting van het inkomen in het gezin de aanmelding bij het Jeugdfonds. Hiermee wordt voorkomen dat gezinnen al hun gegevens moeten inleveren. We hopen hiermee echt de drempel te verlagen voor onze inwoners.”, aldus wethouder Aad Aad Schoorl.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur werkt samen met professionele intermediairs uit onder andere het onderwijs, MEE & de Wering, schuldhulpverlening, jeugdzorg en een groot netwerk van bevlogen vrijwilligers en maatschappelijke partners zoals MET Heemskerk. Hierdoor bereiken we ook kinderen die niet direct bij de gemeente in beeld zijn, zoals gezinnen met schulden en ‘onzichtbare’ gezinnen waarvan ouders bijvoorbeeld ZZP-er of ondernemer zijn.

Armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. Vanwege bezuinigingen en decentralisatie is het extra lastig ervoor te zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Om tweedeling te voorkomen en kinderen vaardigheden mee te geven waar ze ook in hun latere leven iets aan hebben, is het van het grootste belang dat ook de groeiende groep kinderen en jongeren uit minimagezinnen kan (blijven) meedoen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt er via een beproefde methode voor dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen.

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing