Aantal banen in Noord-Hollandse detailhandel groeit

Door: Ab Jenema

IJMOND -Het aantal banen in de Noord-Hollandse detailhandel is gegroeid naar 140.000.
In Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland is de groei het sterkst. De winkelleegstand is over de hele provincie genomen gelijk gebleven, maar de regionale verschillen zijn groter geworden. In Amsterdam is de leegstand 4%, in de IJmond 14%. Dit blijkt uit de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2017.

De detailhandel in Noord-Holland is goed voor ruim 140.000 banen, dat is 9% van het totaal aantal banen in de provincie. De groei is het sterkst in Amsterdam (+2.830 banen) en de regio Zaanstreek-Waterland (+840 banen). Het aandeel banen in de detailhandel via postorder en internet is inmiddels gegroeid naar 7%.

Op 1-1-2017 waren er 16.719 winkels in Noord-Holland. Dat zijn er 168 minder dan het aantal op 1-1-2016. Alhoewel ook de hoeveelheid vierkante meters winkelruimte is afgenomen in de loop van 2016 staat nog steeds gemiddeld 7% leeg. Landelijk is dat 8%. Er bestaan grote verschillen tussen de regio's. De leegstand in Amsterdam is 4%, terwijl in de IJmond gemiddeld 14% van de beschikbare winkelruimte leegstaat.

Detailhandel in Noord-Holland
Goede winkelvoorzieningen maken steden, dorpen en wijken aantrekkelijk. Daarnaast is detailhandel belangrijk voor de werkgelegenheid. In Noord-Holland werken ongeveer 140.000 mensen in de detailhandel; 9% van het totaal aantal banen in de provincie. De provincie zet zich daarom in voor een aantrekkelijk winkelaanbod waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen.

De detailhandel in Noord-Holland is in beweging. Zowel de detailhandelssector als de gemeenten moeten inspelen op de veranderende wensen van het winkelend publiek. Bijvoorbeeld door meer horeca toe te staan in een winkelgebied of er woningen mogelijk te maken. Vaak is aanvullend onderzoek nodig om tot de juiste oplossing te komen of moeten er samenwerkingsverbanden opgericht worden tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden. Dat brengt veel kosten met zich mee voor gemeenten. Gedeputeerde Staten onderzoeken momenteel hoe de provincie daar vanaf volgend jaar aan bij kan dragen.

Afstemming tussen buurgemeenten - en soms ook tussen regio's onderling – over plannen voor detailhandel is van cruciaal belang en om die reden verplicht in Noord-Holland. Om de gemeenten daarbij te helpen heeft de provincie twee Regionale Adviescommissies Detailhandel ingesteld. Daarnaast publiceert de provincie jaarlijks onderzoeken zoals deze Monitor Detailhandel en het Randstad Koopstromenonderzoek.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing