Ab Klink in Raad van Toezicht RKZ

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - Prof. dr. A. Klink, voormalig minister van Volksgezondheid, treedt vandaag toe als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ). Voorzitter van de RvT hoogleraar Gerard Visser: "De grote betrokkenheid bij de zorg van Ab Klink behoeft geen nadere toelichting. Zowel analytisch en beleidsmatig, als met zijn hart, zet hij zich al jaren in voor de kwaliteit én betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland. In de huidige tijd komt dit bijzonder goed van pas." Ab Klink (51) leidt de adviespraktijk voor de Nederlandse zorgmarkt bij strategisch adviesbureau Booz & Company. Sinds 1 september 2011 heeft hij een aanstelling als hoogleraar Zorg, arbeidsmarkt en politieke sturing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 1985 behaalde Klink zijn doctoraalexamen sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarna hij in 1991 promoveerde in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1992 tot 1999 bekleedde hij diverse functies op het ministerie van Justitie. Daarna leidde Klink tot 2007 het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. In 2003 werd hij lid van de Eerste Kamer voor deze partij. En van 2007 tot 2010 was hij minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV. Visser: "In mei 2010 heeft Ab Klink als minister van VWS een bezoek gebracht aan ons brandwondencentrum in Beverwijk. Wij meenden toen een extra vonkje voor de brandwondenzorg op hem over te zien springen. Dat bleek te kloppen, want dat bezoek stond hem nog zeer scherp voor de geest. Wij zijn zeer verheugd dat wij hem in de Raad van Toezicht van ons ziekenhuis mogen verwelkomen!" De Raad van Toezicht van het Rode Kruis Ziekenhuis bestaat nu uit zes mensen, met achtergronden in onder meer gezondheidszorg, financiën, human resource, recht, sociale economie en nu ook politiek.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing