Actie om Café De Zon te behouden

Door: Jan Pronk

WIJKAANZEE - Een groep Wijk aan Zeeërs vecht voor het behoud van café De Zon. De kroeg staat te koop en de kans is groot dat het in zijn huidige vorm als dorpskroeg verdwijnt. Om dat te
voorkomen is de groep onder de noemer ‘Red de Zon’ een crowdfunding gestart, met als
doel het café aan te kopen.

De groep dorpsgenoten bestaat uit Saskia van der Meij, Henk Nieuwenhuizen, Martin de
Vlugt, Merei Dekker en Jacky de Vries. ‘Red de Zon’ heeft van de huidige eigenaren een
maand de tijd gekregen om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. ‘We streven naar een
bedrag van 150.000 euro, daarmee kunnen we bij een bank de resterende financiering rond
krijgen’, aldus Martin de Vlugt. De groep heeft een businessplan gemaakt, waaraan diverse
deskundigen hebben bijgedragen. ‘Het draagvlak voor onze actie is erg groot’, merken ze.
Café de Zon is de laatste dorpskroeg die over is in het dorp. Een unieke en sfeervolle plek.
Een authentiek café met een achterzaal, waar veel Wijk aan Zeeërs herinneringen aan
hebben. Ze hebben er gegymd, hun ouders vierden er feestjes. Ook voor de huidige
generatie is de plek belangrijk. ‘De laatste jaren werden er door dorpsgenoten steeds meer
activiteiten georganiseerd, zoals muziekavonden, theatervoorstellingen, concerten. Die
activiteiten voorzien in een grote behoefte en trekken veel publiek. Als de Zon straks
verdwijnt kan dat niet meer. Sterker nog, die laagdrempelige functie willen we
doorontwikkelen, er valt nog veel meer uit te halen.’

Daarnaast is de kroeg een huis voor veel verenigingen, zoals de schaakclub, koren, het
dorpsorkest en de schietvereniging. ‘In die zin is het dorpscafé complementair aan De
Moriaan, zoals dat al decennia lang gaat’, legt Martin de Vlugt uit. ‘Sommige activiteiten zijn
geschikt voor De Moriaan, sommige voor een sfeervolle kroeg en waar nodig help je elkaar.’
Red de Zon is geïnspireerd door soortgelijke initiatieven elders in het land. ‘Er zijn al diverse
dorpen geweest waar men de handen ineen heeft geslagen om de dorpskroeg aan te kopen.
Want het gaat om meer dan een café, dit soort plekken zijn belangrijk voor de verbinding in
het dorp. Op heel veel plekken is dat ook gelukt en daarom geloven we dat het hier ook kan.
Daarnaast leren we ook van dit soort initiatieven, we hoeven niet het wiel opnieuw uit te
vinden.’

Iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt, kan steun bieden door een bedrag toe te
zeggen, giften zijn mooi, maar het ook als lening. We hebben diverse vormen bedacht die je
op onze website terug kunt vinden. ‘Dat hoeven geen grote bedragen te zijn, kleinere
toezeggingen zijn ook welkom’, aldus de groep. ‘Daarmee draag je actief bij aan het behoud
van deze bijzondere plek in dit dorp. Het zou fantastisch zijn als Wijk aan Zee hiermee het
heft in eigen handen neemt.’
Inmiddels heeft Red de Zon een website waarop alle informatie is te vinden. Reddezon.nl. Er
is ook een mailadres: [email protected]

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing