Activiteiten Stichting Welzijn

Door: Jan Pronk

Seniorencafé met Politie en Rabobank
Het Ouderenplatform Beverwijk organiseert in samenwerking met Socius Maatschappelijke Dienstverleners, Stichting Welzijn Beverwijk en Sociaal team Beverwijk een Seniorencafé met Politie en Rabobank over veiligheid.

Het seniorencafé vindt plaats op donderdag 19 maart van 14.00 – 16.00 uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk. Hoe veilig voelt u zich eigenlijk? Heeft u wel eens te maken gehad met babbeltrucs, oplichting of woninginbraak. Weet u wat u dan moet doen? En beter nog, weet u hoe u dat kunt voorkomen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt door wijkagenten en medewerkers van de Rabobank onder andere gesproken over babbeltrucs, oplichting, woninginbraken en financiële uitbuiting. U krijgt praktische tips om uw veiligheid te vergroten. Er is vanzelfsprekend ook voldoende mogelijkheid om uw vragen te stellen. Voorafgaand en tijdens de bijeenkomst zijn ouderenadviseurs van Socius en leden van het Sociaal team Beverwijk aanwezig om vragen aan te stellen. Toegang is gratis, aanmelding is niet nodig.

Zwerfvuil-opruimacties
Op 20 maart vindt in samenwerking met enkele basisscholen, vanuit het project Thuis in Oosterwijk, een speciale dag over zwerfafval plaats bij dierentuin Animal Farm, Luxemburglaan 4. Van 12.00-17.00 uur is iedereen welkom. Er staat die dag een speciale promo-truck over afval, met VR brillen en nog veel meer leuks. We gaan magneetvissen in de vijver en uiteraard gaan we zwerfafval verzamelen in de wijk.
Op zaterdag 21 maart vinden twee schoonmaakacties plaats, namelijk in Wijk aan Zee en in de omgeving van de Graaf Janstraat (SOMA buurt – centrum). In Wijk aan Zee wordt om 10.00 uur gestart vanaf de SPAR. In de omgeving van de Graaf Janstraat wordt om 15.00 uur gestart bij huisnummer 51. Na afloop van de zwerfvuilopruimactie biedt de gemeente u als dank een drankje aan. Wilt u meehelpen om uw wijk van zwerfvuil te ontdoen? Dan zien we u graag op 21 maart. Aanmelden mag en is handig in verband met het inschatten van het aantal schoonmaakspullen. Aanmelden Wijk aan Zee: via email: [email protected] (Hans Singerling). Aanmelden omgeving Graaf Janstraat: via whatsapp : 06-20910150 (Colet Nierop). Dit initiatief is tot stand gekomen vanuit de bewoners met ondersteuning van het Sociaal team Beverwijk en facilitering vanuit de gemeente Beverwijk.

Met de “Wijk-Uit” PlusBus naar Leiden, ook voor senioren uit Velsen-Noord
Dinsdag 17 maart wordt er een bezoek gebracht aan Het Museum van de 20e Eeuw. Deze is gevestigd in een oude gevangenis op het prachtige Oostereiland. Woensdag 18 maart rijdt de chauffeur naar Leiden voor een stadsrondvaart. De tocht voert langs historische plaatsen, molens, oude huizen, prachtige schepen enz. Donderdag 19 maart wordt Dierenpark Van Blanckendaell bezocht. Het dierenpark kenmerkt zich als een compacte en goed verzorgde dierentuin tussen Alkmaar en Schagen. Dinsdag 24 maart naar This is Holland. Ervaar een unieke 5D Flight Experience over alle belangrijke bezienswaardigheden van Nederland. Vlieg als een vogel en laat u verrassen door de diversiteit, schoonheid en rijkdom van de Lage Landen. Voor uitgebreide informatie, inschrijven en/of het ontvangen van de “Wijk-Uit” editie kunt u contact opnemen met BeverwijkvoorElkaar van Stichting Welzijn Beverwijk via telefoonnummer 0251 22 22 22 op werkdagen van 09.00 – 13.00 uur.

Boshuttendagen in de meivakantie
De voorbereidingen zijn weer gestart. Anders dan andere jaren zijn de Boshuttendagen in deze meivakantie op dinsdag, woensdag en donderdag.
Op dinsdag 28 april kan de jeugd in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar zich weer helemaal uitleven tijdens de 10-uurs Boshutten in en rond de Boshutten van Sint Wilfried aan het Scoutingpad in Castricum. Dit betekent lekker een dagje uit in de natuur. Op het programma staan sport en spel, levend stratego, gezamenlijk eten, plezier maken en ’s avonds gaat iedereen weer tevreden naar huis. De kinderen worden om 10.00 uur gebracht en om 20.00 uur weer opgehaald. De deelname per kind bedraagt € 11,00. Dit is inclusief drinken, lunch en avondeten. Op woensdag 29 en donderdag 30 april is het de beurt aan de iets oudere jeugd van 8 t/m 12 jaar om helemaal ‘los’ te gaan. De opzet van het programma van de 24-uurs Boshutten is hetzelfde als bij de 10-uurs Boshutten met als toevoeging ’s avonds een spannen spel en de kinderen slapen met z’n allen in een grote zaal. De 24-uurs Boshutten start op woensdag 29 april om 12.00 uur en eindigt op donderdag 30 april om 12.00 uur. De deelname per kind bedraagt € 16,50. Dit is inclusief drinken, lunch, avondeten en ontbijt. De organisatie van beide evenementen is in handen van enthousiaste vrijwilligers van Stichting Welzijn Beverwijk met ondersteuning van professionals. Inschrijven is mogelijk via www.welzijnswb.nl onder het kopje Activiteiten/inschrijven activiteiten kinderen. Bij vragen kunt u mailen naar [email protected] of bellen 0251-300311.


Buurtbemiddeling Beverwijk kan van start met 8 speciaal getrainde bemiddelaars
Bij Stichting Welzijn Beverwijk zijn 8 vrijwilligers getraind om als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan. Zij vormen het team van gecertificeerde buurtbemiddelaars dat zich in zal zetten bij conflicten tussen buren in Beverwijk.
Iedereen ergert zich wel eens aan de buren. Een kort gesprek met de buren kan dan vaak helpen. Maar het kan gebeuren dat het gesprek niet helpt en de problemen groter worden. Een kleine irritatie kan hierdoor zelfs escaleren. Door de inzet van vrijwillig buurtbemiddelaars willen de gemeente Beverwijk, woningcorporatie Pré Wonen, wooncorporatie Woonopmaat en Stichting Welzijn Beverwijk deze escalaties voorkomen en de dagelijkse leefsfeer in de wijken verbeteren.
Door vroegtijdige inzet van buurtbemiddeling kan escalatie van ergernissen en irritaties worden voorkomen. De kern van sterk geëscaleerde conflicten blijkt meestal een opeenstapeling van kleine irritaties die kans hebben gekregen groter te worden. Ondersteund door buurtbemiddelaars kunnen kleine conflicten in een vroeg stadium besproken worden waardoor de verstoorde leefsfeer tussen buren de kans krijgt te herstellen.
Meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten biedt buurtbemiddeling aan. Vanaf nu is deze gratis dienstverlening ook in Beverwijk beschikbaar. ‘De inzet van de vrijwillig buurtbemiddelaars is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie: door Beverwijkers voor Beverwijkers. Zo draagt iedereen bij aan het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in de wijk’, zegt Judith Luesink, projectleider buurtbemiddeling bij Stichting Welzijn Beverwijk.
Na enkele jaren als vrijwillig buurtbemiddelaar in Velsen op pad te zijn geweest, zet Judith Luesink zich nu in bij Stichting Welzijn Beverwijk als projectleider buurtbemiddeling om deze dienstverlening in Beverwijk aan te kunnen bieden. ‘De onenigheid tussen buren gaat meestal over alledaagse ergernissen zoals geluidsoverlast, erfafscheiding, parkeerplaatsen of huisdieren. Het doet al gauw denken aan ‘de rijdende rechter’. Het grote verschil is dat buurtbemiddelaars geen oordeel vellen en de buren de kans krijgen om ondersteund door de onpartijdige bemiddelaars samen tot afspraken te komen’, aldus Luesink.
Buurtbemiddelaars komen alleen in actie wanneer de buren er zelf om vragen. De wooncorporatie, gemeente of politie kan buren wel attent maken op de mogelijkheid om buurtbemiddeling in te schakelen. De buurtbemiddelaars zijn onpartijdig. Zij begeleiden het proces. Ze helpen de buren om weer samen in gesprek te komen. Hierdoor krijgen de buren de kans om zelf tot afspraken te komen, die daardoor ook makkelijker kunnen worden nageleefd en duurzamer zijn.
De proef met buurtbemiddeling duurt een jaar en is een gezamenlijk project van de gemeente Beverwijk, wooncorporatie Pré Wonen, woningcorporatie Woonopmaat en Stichting Welzijn Beverwijk. Voor de inwoners van de gemeente is buurtbemiddeling gratis.
Ervaart u overlast van uw buren of is de relatie met uw buren verstoord, neem dan contact op met Buurtbemiddeling Beverwijk: Judith Luesink, projectleider, [email protected] of 0251-300 375.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing