Ad Warnar nieuwe directeur Bureau VBZ

Door: Ab Jenema

IJMOND - Het bestuur van samen Voor Betere Zorg heeft Ad Warnar benoemd tot nieuwe directeur van Bureau VBZ. Hij treedt per 1 februari 2018 in dienst. Hij volgt dan interim-directeur Ronald van Rooden op, die de directie heeft gevoerd sinds het afscheid van Tanja Ineke afgelopen oktober. Ad Warnar was van 2010 tot 2017 algemeen directeur van de Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam. Van 2007 tot en met april 2009 was hij MT-lid van het VSBfonds.

In de jaren daarvoor zette hij zich in bij organisaties die ten dienste staan van kinderen in een kwetsbare situatie: Stichting Cliniclowns Nederland en Stichting de Regenboogboom. Daarvoor was hij actief als zelfstandig interim-manager en bekleedde hij verschillende managementfuncties binnen Fortis Bank NV.
Ad kijkt uit naar zijn functie bij VBZ: “Het is een prachtige uitdaging om de zorgaanbieders in de KAM-regio te ondersteunen om de zorg nog beter te organiseren door samenwerking te stimuleren. Het is mijn persoonlijke missie om altijd als uitgangspunt te nemen dat zorg voor mensen is en over mensen gaat.”
Met de benoeming van Ad Warnar verwacht het bestuur een volgende stap te kunnen zetten in het vergroten van de toegevoegde waarde van VBZ voor haar leden. Hij staat als directeur voor de taak de vereniging op een betekenisvolle manier te laten aanhaken bij de vermaatschappelijking van zorg en de relatie tussen sociaal domein en zorgdomein.

Samen Voor Betere Zorg is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. VBZ maakt zich samen met haar leden sterk voor goede zorg in de KAM-regio. Bij VBZ zijn meer dan 30 zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio aangesloten. www.samenvoorbeterezorg.nl. Bureau VBZ is het uitvoerend bureau van deze vereniging

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing