Asbestsanering in huurwoningen in beheer van woningcorporaties zelf

Door: Ab Jenema

IJMOND - Vijf woningcorporaties hebben op maandag 19 april 2021 het zogenaamde Aedesprotocol ondertekend. Het protocol beschrijft hoe asbestsanering in huurwoningen die onder het beheer van woningcorporaties vallen, gaat plaatsvinden.

De normale procedures die woningcorporaties en omgevingsdiensten volgen bij sloopmeldingen en asbest(verwijderen) kosten veel tijd en geld. “Wij verwachten van professionele corporaties, dat zij kennis in huis hebben hoe zij deze procedures moeten lezen en die ook kunnen opvolgen. Wij vertrouwen erop dat corporaties die nu meedoen, dat zelf kunnen. Dat zorgt voor een snellere afhandeling van sloopmeldingen bij wijzigingen aan woningen en voor meer kwaliteit. De asbestverwijderaar geeft aan dat hij altijd bezig is met het uitleggen aan buurtbewoners wat hij aan doen is. Transparant zijn met asbestverwijdering is dus zeer belangrijk. Het protocol beschrijft de regels en richtlijnen voor sloopwerkzaamheden en de controle op asbest(verwijdering). Dit houdt in dat wanneer een andere huurder een woning betrekt de werkzaamheden al na twee in plaats van vijf dagen uitgevoerd kunnen worden, zonder onze tussenkomst,” aldus Bert Pannekeet, directeur Omgevingsdienst IJmond.

Win-win situatie
Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, heeft samen met omgevingsdiensten in Nederland het initiatief genomen om verandering te brengen in wie welke verantwoordelijkheid draagt bij dergelijke werkzaamheden. Corporaties in de regio IJmond en Waterland en Omgevingsdienst IJmond maken daar via het ondertekenen van het protocol nu duidelijke afspraken over. Dat is een win-win situatie voor iedereen, huurders, corporaties en omgevingsdiensten.

Hoe omgaan met asbestbeleid
Pannekeet voegt toe: “Het protocol formuleert het asbestbeleid en hoe daar we daarmee omgaan in de regio IJmond en Zaanstreek-Waterland. De corporaties moeten van minimaal 10% van hun bezit weten waar zich asbest bevindt en werken met vaste leveranciers. Omgevingsdienst IJmond wordt direct geïnformeerd bij (mogelijk) overtreden van de regels en afwijkingen bij asbestinventariseringen en –verwijderen. Dat is ook de afspraak bij andere aanpassingen aan woningen (door derden of personeel van corporaties) waarbij mogelijk asbest is vrijgekomen.”

Landelijk Asbest Volgsysteem
Omgevingsdienst IJmond laat een advies achterwege voor haar deelnemende gemeenten én corporaties ontvangen geen bevestigingsbrief meer. De mail uit het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) waarin datum van ontvangst is opgenomen, geldt dan als bewijs van bevestiging.

Meer weten over asbest: lees onze thema pagina over Asbest op de website Omgevingsdienst IJmond

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing