Basisscholen aan de slag met klimaatverandering

Door: Ab Jenema

IJMOND - Vergeleken met 100 jaar geleden valt er 20% meer neerslag. Waar blijft al dit water in de wijk? Om wateroverlast te voorkomen onderneemt gemeente Heemskerk actie in samenwerking met Landschap Noord-Holland en Omgevingsdienst IJmond.
KBS De Lunetten bijt in week 12 de spits af met het project “Van Regen naar Zegen”.

Van Regen naar Zegen
Om de bewustwording van klimaatverandering te stimuleren is het project “Van Regen naar Zegen” ontwikkeld. Scholen gaan met hun leerlingen de eigen leefomgeving onderzoeken op mogelijkheden ten behoeve van regenwateropvang. Zij gaan aan de slag met de inrichting van klimaatvriendelijke schoolpleinen en ook wordt er de inrichting van de eigen tuin.

Belang en gevaar van water
KBS De Lunetten is, wegens recente werkzaamheden in de directe schoolomgeving, geselecteerd om met dit project te starten. Een boswachter gaat met de klas aan de slag met onderzoek naar het belang en het gevaar van regenwater. De leerlingen leren omgaan met overtollig regenwater en maken uiteindelijk een klimaatvriendelijk tuinontwerp van de eigen schoolomgeving.

Langere en heftigere regenval
In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met langere en heftigere perioden van regen. Dat regenwater moet worden afgevoerd. Ook u kunt meehelpen om dit te verbeteren. Door minder bestrating in uw tuin kan het regenwater sneller afzakken in de grond. Dit bevordert de biodiversiteit in de natuur, het laat planten groeien en biedt leven aan vissen, amfibieën en insecten!

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing