Basisscholen doen vandaag voor de 87e keer het VVN Verkeersexamen

Door: Ab Jenema

IJMOND - Voor kinderen is verkeersinzicht in de praktijk opdoen belangrijker dan de regels kennen. Daarom roept Veilig Verkeer Nederland ouders op om veel te oefenen in het verkeer met hun kind(eren). Het is van belang dat ouders zich realiseren dat zij een grote bijdrage kunnen leveren om hun kinderen veilig door het verkeer te laten gaan. Vandaag vindt voor de 87ste keer het VVN Verkeersexamen plaats op bijna 95% van de basisscholen.

Minister Van Nieuwenhuizen:
Het helpt als ouders met hun kinderen meelopen of meefietsen naar school en hen onderweg wijzen op risico's van het verkeer. Maar ik snap ook dat dit voor sommige ouders geen optie is. Daarom is het mooi dat bijna alle basisscholen in ons land meedoen aan het VVN Verkeersexamen. En heel goed dat er in dat examen aandacht is voor de risico's van afleiding in het verkeer. Want fietsen en ondertussen bezig zijn met je mobieltje gaat echt niet samen. 

Verkeer is meer dan regels en borden leren
De 'verkeerstaal' leren die uit tekens, borden en regels bestaat is één ding, maar deze regels kunnen toepassen en anticiperen op het overige verkeer is minstens zo belangrijk. Dat een kind het driehoekige voorrangsbord herkent als voorrangsbord is één ding, maar dat hij dan daadwerkelijk voorrang verleent is een tweede. De essentie is dat kinderen de theorie kunnen toepassen in de praktijk.

Ook is het belangrijk dat kinderen leren om te anticiperen op medeweggebruikers. Soms heb jij voorrang maar is het veiliger een andere keuze te maken. Bijvoorbeeld als een andere verkeersdeelnemer je in een gevaarlijke situatie brengt door te hard te rijden, je niet voor laat gaan of niet oplet. Dan is het niet voldoende om de geleerde regel toe te passen, maar moet je de veiligste keuze maken. Ook als dit betekent dat je daarom van een regel afwijkt.

Naast de verkeerslessen op school doen kinderen dit inzicht vooral op door zelf deel te nemen aan het verkeer als voetganger en fietser. Veilig Verkeer Nederland roept ouders dan ook op om de kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te brengen en hier zo jong mogelijk mee te beginnen. Daarnaast is het goede voorbeeld geven van groot belang. Denk hierbij aan bijvoorbeeld smartphonegebruik in het verkeer en door het rode voetgangerslicht lopen.

VVN Verkeersexamen
Veilig Verkeer Nederland is verheugd over het feit dat bijna 95% van alle basisscholen deelneemt aan het VVN Verkeersexamen. Een derde van de scholen maakt het examen digitaal, waarbij de leerlingen door middel van filmpjes nog beter worden getoetst op verkeersinzicht.

Het VVN Verkeersexamen bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst naast kennis, ook veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding. Uiteraard gaan de examenvragen over realistische herkenbare verkeerssituaties. Ook stappen veel kinderen op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Daar toetsen we of ze de kennis kunnen toepassen en in het echte verkeer veilig gedrag vertonen.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing