Begrijpelijke taal voor ambtenaren in Noord-Holland

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Op donderdag 4 november vervolgen Stichting Lezen en Schrijven en Stichting ABC hun online tour door Nederland. Zij komen dan virtueel aan in de provincie Noord-Holland. Die middag organiseren zij een inspiratiesessie voor ambtenaren die zich bezighouden met laaggeletterdheid en communicatie. Het doel is om de communicatie van de overheid begrijpelijker en toegankelijker te maken. In alle twaalf provincies verzorgen zij dergelijke sessies.

De cijfers op een rijtje
In Nederland is zo'n 12 procent van de beroepsbevolking laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. En daardoor ook vaak moeite met een computer of smartphone. In de provincies Noord-Holland dat zo'n 10 procent van de beroepsbevolking.

Eenvoudige communicatie
Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: "De teksten van de overheid zijn nog steeds te moeilijk. Daar kan en moet nog een hoop verbeterd worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daar is heldere overheidscommunicatie voor nodig. Met deze sessies willen wij onze kennis en kunde delen op het gebied van eenvoudig communiceren. In een interactieve workshop laten we onder meer de deelnemers kennismaken met eenvoudig schrijven."

Taalambassadeurs
In elke provincie laat Stichting ABC zien hoe belangrijk het is ervaringsdeskundigen bij begrijpelijke communicatie te betrekken en hoe je dat doet. Bij de sessie in Noord-Holland is Taalambassadeur Trudi (64) uit 't Zand aanwezig. Zij benadrukt dat laaggeletterden normale mensen zijn. Dus dat normaal taalgebruik belangrijk is.

Herken laaggeletterdheid
Trudi: "Gebruik in brieven, folders, website, enzovoorts gewoon normale taal en makkelijke woorden. Gebruik geen dure woorden en ook geen Engelse termen. Veel laaggeletterden begrijpen die niet. Belangrijk is ook dat ambtenaren, bijvoorbeeld aan de balies, laaggeletterdheid herkennen. Iemand die zegt zijn bril te zijn vergeten. Of iemand die liever de formulieren meeneemt naar huis. Komt iemand zijn afspraken niet na? Of heeft iemand gevraagde documenten niet bij zich? Misschien heeft die persoon wel moeite met lezen en schrijven."

Direct Duidelijk Brigade
Het gezamenlijke project van Stichting Lezen en Schrijven en Stichting ABC wordt mede mogelijk gemaakt door de Direct Duidelijk Brigade van (demissionair) staatssecretaris Knops. De sessies zijn bedoeld voor zowel lokale als provinciale ambtenaren. Vanwege corona vinden deze digitaal plaats. De laatste bijeenkomst van de Direct Duidelijk Tour is op donderdag 16 december voor ambtenaren in Zuid-Holland.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing