Begroting richting kerntaken: ‘geen ruimte voor theater en zwembad’

Door: Jan Pronk

Beverwijk – De raadscommissie heeft de begroting voor 2021 besproken. Zij gaven met hun inbreng op diverse onderwerpen alvast een flink voorschot op de algemene beschouwingen. Voor de ontwikkeling van een nieuw theater en modern zwembad bleek een hoofdrol te zijn weggelegd in vrijwel alle bijdragen.
Maar niet alles wat op het wensenlijstje staat kan worden uitgevoerd; de begroting dwingt tot het maken van keuzes.

Diverse onderzoeken

Bilars (Gemeentebelangen) gaf aan dat het college veel geld heeft uitgegeven aan uiteenlopende onderzoeken. Misschien wel teveel. Want na al die onderzoeken blijkt toch geen ruimte te zijn om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Zoals een nieuwe theater en een nieuw zwembad. ‘Onverkoopbaar’, oordeelde ze. ‘Ons is al die tijd wel een vette worst voorgehouden.’ Het feit dat de uitkomsten van alle onderzoeken nu pas bekend worden, stak haar. De gevolgen van de coronacrisis maken bovendien dat het doen investeringen er niet makkelijker op worden.
Ook bij VRIJ! was veel aandacht voor het zwembad. Volgens Uiterwijk is Beverwijk daar klaar voor, maar ‘financieel moet het wel uit kunnen’. Een belangrijk punt is dat met de begroting de komende tijd veel aandacht uit gaat naar woningen en leefbaarheid in wijken. ´Een bestemmingsreserve die de infrastructuur en onderwijshuisvesting verbeteren,
is meer dan welkom.’ Zo mag er meer aandacht komen rond de veiligheid en onderhoud van wegen en
oversteekplaatsen rond scholen. ´Mogelijk kan een verkeerskundige hier nog eens naar kijken.´

‘Zoeken naar mogelijkheden’

De voorzieningen van het zwembad en het theater hadden ook een belangrijke plek in de bijdrage van Tabak (CDA): ‘Momenteel is het niet op te brengen voor Beverwijk. Maar konden wij dat niet eerder weten? Waarom zijn daar geen reserveringen voor gemaakt?’ Dat boek is wat hem betreft nog niet gesloten. Hij ziet nog meer andere grote investeringen op de gemeente afkomen waarvoor net zo goed middelen voor moeten worden vrijgemaakt. In die zoektocht zei hij het college te willen steunen. Een voorwaarde is wel meer duidelijkheid.
Dezelfde vasthoudendheid bracht Dorenbos (PvdA) aan de dag ten aanzien van het zwembad en het theater. Dorenbos zei hierover: ‘Kan er nog wat uit de kast worden getrokken?´, zoekend naar mogelijkheden. Bij de fractie van Samen Lokaal was daar begrip voor. Volgens woordvoerder Bal liet daarnaast de manier waarop het college de raad meenam in dit proces te wensen over. ´We hadden daar betrokken bij moeten worden.’ Eenzelfde standpunt liet hij blijken ten aanzien van de ontwikkelingen rond de Omgevingswet.

‘Begroting van gesneuvelde ambities’

D66 had een andere kwalificatie voor de nieuwe begroting. Woordvoerder Weel zei: ‘Het is de begroting van de gesneuvelde ambities. We gaan meer terug naar onze kerntaken.’ Wat hem betreft is de raad aan zet om opnieuw aan te geven waar prioriteiten komen te liggen. ´Hoe spijtig ook, een theater is op dit moment niet haalbaar.’ GroenLinks zag het eerder als ´een koerswijziging’ van het college, ‘een doorbraak’, volgens Van Popta. Hij merkte op dat nu veel meer wordt gekeken naar de lange termijn. ‘Vooruitkijken en geld reserveren voor onderhoud is een koerswijziging die we van harte toejuichen.’ Benning (VVD) vulde aan dat de gemeente op die manier ´gaat van keuzes maken, naar keuzes doorstrepen.’ De manier waarop dat gebeurt is vatbaar voor politieke discussie. Want mogelijk zijn er meer opties dan nu wordt aangenomen, zo nuanceerde Hazeveld (DBSL). Hij stelde dat misschien wél ruimte is voor het realiseren van een nieuw zwembad, ‘mits de raad die keuzes durft te maken.’
In de raadsvergadering van woensdag 11 november 2020 wordt de begroting verder behandeld.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing