Belangrijk: boostervaccinatie alleen op afspraak

Door: Ab Jenema

IJMOND - De boostervaccinatie is gestart. Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming op peil te houden. Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming tegen het coronavirus. Er is in de regio Kennemerland veel animo voor de boostervaccinatie. GGD Kennemerland benadrukt dat het voor deze vaccinatie alleen mogelijk is om op afspraak langs te komen. Dit geldt voor alle locaties.

De afgelopen maanden was het in de regio mogelijk om op alle locaties zonder afspraak langs te komen voor een eerste of tweede prik. Het grootste deel van inwoners had deze inmiddels gehad en daardoor was er capaciteit genoeg om zonder afspraak te werken. Daarbij speelde mee dat GGD Kennemerland het voor deze groep zo gemakkelijk mogelijk wilde maken om zich te laten vaccineren. Momenteel merken wij dat veel inwoners toch zonder afspraak naar de locaties komen. 

We bevinden ons in de volgende fase van de vaccinatiecampagne waarbij sinds 19 november 2021 mensen van 80 jaar en ouder uitgenodigd worden om de booster te halen. Hierbij gaat het weer om grote aantallen waardoor het qua capaciteit niet mogelijk is om buiten de reguliere afspraken om een vrije inloop ter organiseren. GGD Kennemerland vindt het daarbij niet wenselijk dat mensen uit deze leeftijdscategorie mogelijk voor een langere tijd moeten wachten buiten de locatie. Er wordt momenteel opgeschaald om dagelijks zoveel mogelijk afspraken te kunnen inplannen.

Mensen geboren in 1940 kunnen nu online een afspraak inplannen bij de GGD voor een corona boostervaccinatie. Dit kan via www.coronavaccinatieafspraak.nl. Voor een online afspraak is het niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten. Wie liever een telefonische afspraak maakt, moet eerst de brief afwachten.

De boostervaccinatie kan gehaald worden 6 maanden na de laatste coronavaccinatie. Wie na de laatste vaccinatie nog positief getest is op corona, moet 6 maanden wachten nadat hij of zij corona heeft gehad. Eerder kan de afspraak niet ingepland worden. In de coronacheck-app kunnen mensen hun laatste vaccinatiedatum checken.

Mensen die om gezondheidsredenen niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-priklocatie kunnen komen, hoeven nog niets te doen. Zij krijgen een aanvullend bericht voor vaccinatie thuis.  

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing