Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 4 april 2022

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - PS stemden in met de Agenda Slimme en Schone Logistiek. Ook namen zij de motie 'afstand doen van schadelijke biobrandstoffen' aan.

De publieke tribune was weer toegankelijk voor belangstellenden. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk opende de vergadering met de mededeling dat iedereen tot 15 mei een kandidaat kan aanmelden voor de Ribbius Peletierpenning. Ook dit jaar zoeken Provinciale Staten (PS) een vrouw die deze onderscheiding verdient voor haar bijdrage aan de deelname van vrouwen aan de Noord-Hollandse politiek of omdat zij een inspirerend politiek rolmodel is. Op 17 juni reikt juryvoorzitter Sybilla Dekker de penning uit. Een kandidate aanmelden kan via www.penning.noord-holland.nl.

Nieuwe juryleden Ribbius Peletierpenning
PS benoemden 2 leden van de jury van de Ribbius Peletierpenning: Jacqueline Prins, algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad en Joyce Sylvester, Substituut Ombudsman. Prins werkte eerder als directeur Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sylvester was onder meer waarnemend burgemeester in Anna Paulowna en Naarden.

Agenda Slimme en Schone Logistiek
PS namen het voorstel voor de 'Agenda Slimme en Schone Logistiek' aan met een zeer ruime meerderheid. Deze agenda beschrijft de ambitie en inzet van de provincie Noord-Holland om, samen met partners, te werken aan en te investeren in slim en schoon goederenvervoer. Statenleden spraken onder meer over een navigatiesysteem voor vrachtwagens en de duurzaamheid van verschillende biobrandstoffen. Ze vroegen aandacht voor het mkb, het beperken van overbodig verkeer, balans tussen logistiek en de schaarse ruimte, balans tussen vervoer en leefbaarheid, vervoer over water en ruimte voor bedrijven om zelf schone keuzes te maken. Statenleden debatteerden over grenzen aan de groei, het belang van transport en de vrijheid van consumenten om keuzes te maken. Ook ontstond een debat over meer asfalt voorkomen of juist het belang van meer asfalt.
Gedeputeerde Jeroen Olthof reageerde dat het van belang is om meer asfalt te voorkomen én dat er asfalt bij zal moeten komen. Ook vertelde hij dat de provincie data verzamelt die de markt kan gebruiken maar niet zelf een navigatiesysteem ontwikkelt. Gedeputeerde Ilse Zaal lichtte toe dat de provincie stimuleert dat inwoners zoveel mogelijk producten uit de regio consumeren. De motie 'afstand doen van schadelijke biobrandstoffen' van PvdD, SP en GL haalde een zeer ruime meerderheid.

Gevolgen oorlog in Oekraïne
Tijdens het vragenuur gingen Statenleden onder andere in op de opvang van vluchtelingen, zorgen over een tekort aan woningen, de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de rol van de provincie hierbij. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk vertelde dat de provincie met gemeenten en het COA de mogelijkheden bekijkt en dat wekelijks overleg plaatsvindt met de veiligheidsregio's over opvang, waarbij ook gesproken wordt over het realiseren van tijdelijke woningen. Hij complimenteerde de Noord-Hollandse gemeenten die "de schouders eronder zetten", zoals Haarlemmermeer, Den Helder, Zaanstad en Amsterdam. Gedeputeerde Ilse Zaal lichtte toe dat het verzachten van de economische gevolgen van de oorlog in eerste instantie bij het Rijk en Europa ligt. Ze zegde toe om voor het zomerreces een technische briefing te gaan organiseren voor PS over de economische gevolgen voor inwoners en ondernemers.

Online stemmen, terugkijken en meer informatie
PS stemden online over de ingediende voorstellen, amendementen en moties. De 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt online stemmen mogelijk. Belangstellenden kunnen de vergadering online terugzien. Bij 'PS besluitvorming' vinden zij ook de overzichten van de wijze waarop de Statenleden stemden, door te klikken op het pijltje in het blauwe vakje bij het betreffende agendapunt. Meer informatie is te vinden in de agenda van de vergadering van 4 april.

Hybride vergaderen
De Statenleden waren gedeeltelijk fysiek aanwezig en vergaderden deels online. Tot het zomerreces vergaderen PS op deze hybride wijze, zodat Statenleden die vanwege corona thuis blijven wel aan de vergadering kunnen deelnemen. De 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt hybride vergaderen mogelijk

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing