Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 28 maart 2023

Door: Jan Pronk

Foto : Wil van Soest en cvdK Van Dijk. Staande ovatie voor Van Soest die een lintje kreeg bij afscheid PS NH

NOORDHOLLAND - Provinciale Staten in de oude samenstelling benoemden de 55 nieuwe Statenleden. De onderzoekscommissie van Provinciale Staten constateerde dat de verkiezingen van 15 maart rechtmatig zijn verlopen.

Provinciale Staten (PS) namen ook de motie 'Toets subsidies provincie voor landbouw aan doelstellingen voedselvisie' aan (van PvdD, Denk en SP). VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, CU en fractie Baljeu stemden tegen. PS stemden op 6 maart al over deze motie. Daarbij waren er evenveel voor-, als tegenstemmen en was de stemuitslag onbeslist. Daarom stemden PS opnieuw over de motie.

Beëdiging nieuwe leden en duidingsdebat verkiezingen
Tijdens de 'installatievergadering' van Provinciale Staten in de avond van 29 maart 2023 neemt commissaris van de Koning Arthur van Dijk de eed af bij de nieuwe Statenleden. Daarna gaan zij in debat over de verkiezingsuitslag. Deze vergadering is live te volgen of terug te zien via: noord-holland.stateninformatie.nl.

De 55 nieuwe Statenleden hebben 27 maart hun benoeming aanvaard bij het Centraal Stembureau. Provinciale Staten in de oude samenstelling hebben deze nieuwe leden benoemd verklaard als lid van PS. De onderzoekscommissie van PS in de oude samenstelling onderzocht de geloofsbrieven van de nieuwe leden. Een geloofsbrief is een bewijsstuk dat iemand bevoegd is benoemd te worden tot een bepaalde functie. De onderzoekscommissie constateerde ook dat er geen bezwaren waren tegen de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 en dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

Afscheid van de 'oude' Provinciale Staten
Van de Provinciale Statenleden in de oude samenstelling namen 30 Statenleden op 28 maart afscheid. Dat betekent dat 25 Statenleden weer terugkomen. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk keek terug. "Ook 4 jaar geleden was het duidelijk dat we voor grote uitdagingen stonden. Bijvoorbeeld wat betreft wonen, energie, klimaat en de leefomgeving. Ook toen lag de provinciepolitiek onder een vergrootglas." Van Dijk ging ook in op de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan.
Van Dijk sprak woorden van afscheid en waardering uit voor de vertrekkende Statenleden en bedankte hun voor hetgeen ze voor Noord-Holland hebben gedaan. Veel Statenleden namen ook het woord. Het viel op dat zowel Van Dijk als diverse Statenleden verwezen naar de wijze waarop PS de afgelopen jaren het debat voerden: "op de inhoud". Statenleden beschreven het ook als "agree to disagree" of als "hard op de inhoud maar zacht op de relatie".

Koninklijke onderscheidingen
Drie Statenleden kregen een Koninklijke onderscheiding opgespeld door commissaris van de Koning Van Dijk: Wil van Soest, Miriam van Meerten-Kok en Hanneke Kaamer van Hoegee. Van Soest was vanaf 1994 volksvertegenwoordiger in de deelraad van Amsterdam-Noord en werd in 2014 gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad voor De Partij van de Ouderen waar ze tot 2022 raadslid bleef. Met de leeftijd van 82 jaar was zij bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 de oudste lijsttrekker ooit in Nederland. Van 2019 tot 2023 was ze Statenlid voor Noord-Holland voor 50Plus/Partij van de Ouderen. Miriam van Meerten-Kok (VVD) was van 2006 – 2014 gemeenteraadslid voor Naarden. Ze was 4 jaar wethouder, eerst van Naarden en later van Gooische Meren en vanaf 2019 Statenlid in Noord-Holland. Hanneke Kaamer van Hoegee was 12 jaar lid van de VVD-Statenfractie van Noord-Holland en kreeg daarvoor ook de provinciepenning uitgereikt.

Agenda, stukken en vergadering terugzien
De besluiten van PS van 28 maart 2023 en de bijbehoren de stukken staan bij de agenda van deze vergadering. De vergadering terugzien kan via noord-holland.stateninformatie.nl.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing