Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 17 juli 2023

Door: Jan Pronk

Foto: Debat over het coalitieakkoord

NOORDHOLLAND - Provinciale Staten benoemden 4 nieuwe bestuurders van het college van Gedeputeerde Staten. Ook bespraken ze het coalitieakkoord van BBB, VVD, PvdA en GroenLinks.

Tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) voorafgaand aan het zomerreces was de publieke tribune goed gevuld met pers en belangstellenden.  

Nieuwe gedeputeerden

PS installeerden de bestuurders Jelle Beemsterboer (BBB), Esther Rommel (VVD), Rosan Kocken (GroenLinks) en Jeroen Olthof (PvdA) als gedeputeerde van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Nadat deze kandidaten werden voorgedragen door de fractievoorzitters van hun partij stelden enkele Statenleden vragen over nieuwkomer Beemsterboer, onder meer over de periode waarin hij wethouder was van de Noord-Hollandse gemeente Schagen. Vervolgens stemden PS in met hun benoeming. Nadat de kandidaten hun benoeming aanvaardden, legden ze de belofte af.

Bespreking coalitieakkoord

PS bespraken het coalitieakkoord 'Verbindend vooruit!'. Leden van coalitie- en oppositiepartijen beschreven hun kritiek en positieve punten daarbij. Ze gingen in gesprek over onder meer ruimte voor woningbouw aan de randen van dorpen en steden en betaalbare woningen. Ze spraken over onteigening van agrariërs, stikstof, PAS-melders, kringlooplandbouw, landbouwschade door dieren, het aanleggen van natuur en dierenwelzijn. Ze gingen in op voorzieningen voor ouderen en het openbaar vervoer in het landelijk gebied en op normen voor windmolens, kleine kerncentrales en het klimaat. Ook spraken ze over inwonersparticipatie, Europese wetgeving en het verhogen van de opcenten van de motorijtuigenbelasting. Statenleden kwamen met diverse voorstellen. Voor de enkele motie die in stemming werd gebracht was er geen meerderheid.

Afscheid en beëindiging

PS namen afscheid van de vertrekkende gedeputeerden Cees Loggen (VVD), Edward Stigter (GL) en Ilse Zaal (D66) en van Statenlid Amelie Strens (D66). Strens gaat aan de slag als stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-centrum. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk sprak afscheidswoorden uit namens PS. Van Dijk nam ook de eed of belofte af bij de duo-commissieleden Volkert De Jong (50Plus) en Simon Dijk (CDA).

Vicevoorzitters PS benoemd

PS benoemden Jaap Hollebeek (PvdD) als 1e vicevoorzitter en Bas de Wit (VVD) als 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland. PS stemden hier niet over omdat ze hier vooraf al overeenstemming over bereikten.  

Agenda, stukken en vergadering terugzien

Alle ingediende moties, voorstellen, stukken en hamerstukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 17 juli 2023. De vergadering terugzien kan via noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook te vinden hoe de Statenleden precies hebben gestem

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing