Bestuur Stadsschouwburg Velsen ontslaat directeur Bron

Door: Ab Jenema

IJMOND - Bestuur Stadsschouwburg en Kunstencentrum ontslaat directeur Bron
en gaat in hoger beroep tegen uitspraak kantonrechter. Op 23 december 2016 oordeelde de Kantonrechter in Haarlem negatief over het verzoek van het Bestuur van de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum te Velsen om de arbeidsovereenkomst met haar directeur de heer J. Bron te ontbinden. De kantonrechter oordeelde dat het verzoek tot ontslag onvoldoende was onderbouwd.  

Het Bestuur van de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum legt zich niet neer bij deze uitspraak en gaat in hoger beroep. Tevens heeft het Bestuur besloten gebruik te maken van de in de statuten van de Stichting vastgelegde mogelijkheid om directeur Bron met onmiddellijke ingang uit zijn functie van directeur te ontslaan en hem al zijn bevoegdheden te ontnemen. Deze beslissing is gedeeld met de directeur en zijn advocaat. De medewerkers van Schouwburg en Kunstencentrum zijn ge├»nformeerd over deze ontwikkeling. 

Het Bestuur is de overtuiging toegedaan dat deze beslissingen noodzakelijk zijn om de continu├»teit van de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum te kunnen garanderen. In de afgelopen periode is het noodzakelijke vertrouwen dat er hoort te zijn tussen Directeur en Bestuur volledig verdwenen. Bovendien hebben de stafmedewerkers al enige tijd geleden het vertrouwen in de directeur opgezegd. 

Het Bestuur acht het in het belang van alle partijen dat er over deze zaak geen nadere mededelingen worden gedaan en roept alle betrokkenen op zich aan te sluiten bij deze beslissing. 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing