Bestuurswisseling Ruïne van Brederode

Door: Ab Jenema

IJMOND - Het afgelopen seizoen is ondanks de coronasluiting van ruim 3 maanden een goed seizoen geweest voor de Ruïne van Brederode. Dit is te danken aan de tomeloze inzet van de beide beheerders Rob Kortekaas en Angelique Schippers samen met een grote groep vrijwilligers. Vanaf 1 november tot 1 maart is de Ruïne in winterslaap. Echter, niet de beheerders en een aantal vrijwilligers, die zijn op de achtergrond alweer bezig met het nieuwe seizoen.

Wie ook voortdurend  op de achtergrond werkzaam zijn, zijn de bestuursleden van deze Heerlijkheid Brederode.

Op 14 december heeft het bestuur van twee van hen  afscheid genomen, namelijk de voorzitter Dimitri Arpad en de secretaris Barbara de Groot.

Dimitri  heeft in 2012, toen sluiting van de Ruïne dreigde, het initiatief genomen tot de oprichting van de stichting Heerlijkheid Brederode. In nauw overleg met de Rijksgebouwendienst  en op de achtergrond ondersteund door  de actiegroep Te Wapen voor Brederode is het hem toen gelukt om samen met de vrijwilligers van het eerste uur de Ruïne open te houden. Op een onderbreking van bijna 2 jaar na is Dimitri de bevlogen voorzitter geweest van het bestuur Heerlijkheid Brederode. Barbara de Groot is in het Brederodejaar 2016 gevraagd om tot het bestuur toe te treden. Zij nam de taken van secretaris op zich. Barbara is dominee van de Engelmunduskerk in Velsen Zuid, de plek waar in 1967 bij herstelwerkzaamheden het graf is ontdekt van Willem van Brederode en zijn vrouw Hillegonda.

Het nieuwe bestuur bestaat vanaf nu uit:

Bert Kostermans, Marc Hillebrink, Hans Hunting en Piet Paree

Aankomende periode zullen de verschillende bestuursfuncties worden verdeeld.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing