Betere begeleiding voor ex-gedetineerden

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - Vanmiddag heeft wethouder Haydar Erol (sociale zaken) het re-integratietraject 'Een Werk In Uitvoering' getekend. Via dit traject kunnen twintig ex-gedetineerden die woonachtig zijn in Beverwijk rekenen op professionele begeleiding. De gemeente heeft de re-integratiebedrijven Prodies en Agros ingehuurd om die begeleiding te verzorgen. Met de maatregel beoogt men te voorkomen dat de ex-gedetineerden terugvallen in crimineel gedrag. Jaarlijks komen ongeveer 50 tot 55 Beverwijkers uit detentie. In een aantal gevallen is begeleiding niet nodig, in andere gevallen komen de ex-gedetineerden terecht in de reclassering. Echter, voor een aantal mensen is geen begeleiding geregeld, terwijl die wel als wenselijk wordt beschouwd. Het gaat hier om mensen die geen begeleiding krijgen vanuit Justitie, maar ook niet in staat zijn om zelf de draad van hun leven weer goed op te pakken. Wethouder Erol: ,,Deze personen willen we begeleiding op maat geven, die erop gericht is dat iemand weer zelfstandig kan functioneren in de maatschappij.'' De gemeente Beverwijk haakt hiermee in op het advies van de rijksoverheid om deze re-integratietrajecten te starten. Zou er geen goede begeleiding komen, dan vertoont gemiddeld de helft van alle ex-gedetineerden na tien jaar opnieuw crimineel gedrag. Penitentiaire inrichtingen en gemeenten werken nu samen aan het begeleiden van ex-gedetineerden. Prodies is één van de partners die door de gemeente Beverwijk zijn ingeschakeld om de klus te klaren. Deze organisatie heeft een jarenlange ervaring op het gebied van re-integratie voor diverse doelgroepen, waaronder verslaafden, allochtonen en personen met een psychische of sociale problematiek. In Beverwijk heeft Prodies een Arbeidsrealisatie Centrum (ARC) op het terrein van SV Beverwijk. Hier worden cliënten geplaatst voor het onderhouden van de sportvelden. Ook de winkel in tweedehands goederen aan de Brink in Beverwijk is onderdeel van Prodies. De cliënten helpen er bij de verkoop, maar ook bij het opknappen en opstellen van de ingebrachte goederen. Tevens worden aan de cliënten waar nodig trainingen gegeven, zoals computerles of les in de Nederlandse taal. Ook zaken als het bieden van begeleiding bij een sollicitatie behoren tot het takenpakket van Prodies. Alles is erop gericht om de ex-gedetineerden goed op weg te helpen. Directeur Jelle Miedema van Prodies licht toe: ,,Wij regelen allerlei dingen voor deze mensen, ze hoeven dan zelf niet langs allerlei loketten. Bij ons hebben ze één contactpersoon als vast aanspreekpunt.'' Zaken als het aanvragen van een uitkering, het eventueel regelen van woonruimte en het zoeken naar werk kunnen zo op gestructureerde wijze worden aangepakt. Voorheen moesten deze zaken door de ex-gedetineerde zelf worden opgepakt nadat men weer in vrijheid was gesteld. Door al vooraf dingen te regelen kan tijdwinst worden geboekt en kan de re-integratie efficiënter en doeltreffender verlopen. Sinds 2009 bestaat voor gemeenten de plicht om deze ondersteuning te verlenen, op basis van de ervaringen die de gemeente Beverwijk in de afgelopen drie jaren heeft opgedaan is nu tot deze pro-actieve werkwijze besloten. De kosten voor deze begeleiding kunnen vanuit het bestaande budget voor re-integratie worden gedekt.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing