Beverwijk klaar voor grote energieprojecten

Door: Jan Pronk

Beverwijk – In Beverwijk zijn vanuit het Rijk, de provincie Noord-Holland en TenneT drie grote
energieprojecten gestart. Het is noodzakelijk dat Beverwijk hieraan meewerkt, maar de raad wil
ook dat hier grip op wordt gehouden. In de financiële raadsvergadering van 1 juli 2020 is een
motie aangenomen over de kennis en expertise die hiervoor nodig is binnen de organisatie,
opdat de belangen van de Beverwijkse en Wijk aan Zeese inwoners niet uit het oog worden
verloren. In de raadscommissie was men lovend over de uitvoering van de motie door het
college van B&W.

Investeren in kennis
Uiterwijk (VRIJ!), schrijver van de motie, was ¨verheugd¨ te zien dat het college voortvarend aan de slag is
gegaan.¨ Bennink (D66) greep de gelegenheid aan om verder kijken in de toekomst. Want met name op het
gebied van nieuwe energie en de energietransitie zullen er meer opgaven op gemeenten afkomen, zo stelde hij.
De organisatie moet hier zo goed als mogelijk klaar voor zijn. De gemeente heeft hier met het raadsvoorstel al
behoorlijk op voorgesorteerd. Wat Hazeveld (DBSL) betreft is het zaak dat de gemeente hier in investeert. ¨We
moeten voorkomen dat de kennis binnen de gemeente wegstroomt.¨ Een vast aanspreekpunt, iemand die in
dienst is van de gemeente, heeft daarbij zijn voorkeur.

Communicatie
De VVD gaf aan blij te zijn dat het college aan de slag gegaan is met uitvoering van de motie. Van Wijck:
¨Beverwijk kan hierdoor mede uiting geven, maar ook door beïnvloeden van de communicatie, bijvoorbeeld door
een communicatieloket waar men terecht kan voor vragen.¨ Hij vroeg zich af wat de gemeente verder nog kan
doen, wetende dat het project formeel in handen van het Rijk ligt. GroenLinks woordvoerder Vroonhof wilde
daarbij weten of de gemeente van TenneT een financiële vergoeding mag verwachten. Dat bleek nog onduidelijk.
Gesproken wordt over een bedrag van anderhalf ton.
Wethouder Ferraro gaf aan met TenneT in gesprek te zijn over bovenwettelijke compensaties. Een totaalbeeld is
er echter nog niet. ¨De gesprekken die we tot nu toe hebben zijn veelbelovend,¨ aldus Ferraro.
Voor TenneT voorziet Ferraro een rol als loket waar men straks terecht kan. ¨Zij hebben de meeste expertise, zijn dichtbij in de omgeving.¨
Het raadsvoorstel komt terug op de agenda van de raad op 17 december 2020.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing