Beverwijk ontwikkelt sociale zorginfrastructuur

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan van aanpak voor de ontwikkeling van de Beverwijkse Sociale Zorginfrastructuur vastgesteld.

De gemeente Beverwijk wil graag dat mensen zo lang als mogelijk in hun eigen huis, in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. En ook dat zij zo veel mogelijk blijven deelnemen aan onze samenleving. Daarmee volgen wij de wens van individuele burgers, maar ook het landelijke beleid. Het rijk wil dat minder mensen voor langere tijd gebruik maken van verpleeginstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en dergelijke. Vanuit een bepaalde filosofie, maar zeker ook uit het oogpunt van kostenbesparing. Dit betekent wel dat er steeds meer mensen met een tijdelijke of blijvende beperking thuis verblijven.

Ontwikkelingen in de Wmo

Hiervoor moet het nodige goed worden georganiseerd. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Steeds meer mensen gaan een beroep doen op de Wmo. De gemeente moet dus steeds meer kijken naar wat de mensen nu echt nodig hebben en wat ze zelf kunnen doen. Op eigen kracht of ondersteund door hun eigen sociale netwerk van familie, vrienden of buren. De gemeente wil collectieve voorzieningen aanbieden, zodat mensen minder individueel hoeven aan te vragen.

Inventarisatie van de zorginfrastructuur in Beverwijk

Dit alles was voor het college van B&W aanleiding om te starten met een onderzoek naar de staat van de zorginfrastructuur in Beverwijk. Wat hebben we allemaal, zodat mensen op een plezierige en verantwoorde wijze kunnen leven? Wat is goed en wat kan beter? Dit alles vanuit twee belangrijke invalshoeken: de burger centraal en de kosten beheersbaar. De inventarisatie is nu gereed. We hebben gelukkig al veel voorzieningen in Beverwijk. Maar er zijn ook verbeteringen denkbaar. Er is gekeken naar de voorzieningen in de wijkcentra, zoals de Citadel en de Prinsenhof. Er is gekeken naar het functioneren van de mantelzorgondersteuning en de inzet van vrijwilligers. De veranderingen in de Wmo vragen immers steeds meer informele zorg: zorg van mensen voor elkaar. Tenslotte is er gekeken naar de informatiebehoefte van de mensen en of die informatie makkelijk te verkrijgen is.

Verbeteringen

Aan de hand van de inventarisatie wil het college nu gesprekken gaan voeren over mogelijke verbeteringen: met de gemeenteraad, de Wmo-raad, met instellingen en vrijwilligersgroepen. Wat hebben we nodig om iedereen zo lang mogelijk goed te kunnen laten wonen en te laten deelnemen aan de samenleving? Veel verbeteringen moeten in 2013 zijn doorgevoerd. Dan moet er een heldere en goede zorginfrastructuur zijn in Beverwijk, zodat de klant op een snelle en adequate wijze die ondersteuning krijgt die nodig is. Of het steuntje in de rug om zaken zelf te kunnen aanpakken.

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Sim Only Check
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Ikvergelijk.nu
Online Casino Informatie
Telefoon.nl
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
Uitvaartverzekering.nl
HaardenExpress
Zakelijk bankieren
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club