Beverwijks college van Samen Lokaal, D66, PvdA en CDA aangetreden

Door: Ab Jenema

Beverwijk – Precies drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de stad een nieuw bestuur voor de komende vier jaar. Samen Lokaal, D66, PvdA en CDA, goed voor zestien van de zevenentwintig raadzetels, presenteerden afgelopen donderdag in de raadsvergadering hun Coalitieakkoord ‘Samen kom je verder’.

College van burgemeester en wethouders De vier partijen hebben aangegeven samen vijf wethouders te leveren. Voor Samen Lokaal, de grootste fractie, zijn dat Ali Bal en Halil Koçak. Namens D66 neemt Brigitte van den Berg een tweede termijn voor haar rekening als wethouder. Jaqueline Dorenbos (PvdA) komt weer terug als wethouder; zij was de vorige periode nog fractievoorzitter. Teun-Jan Tabak bekleedt namens het CDA de laatste wethoudersplek. De wethouders benoeming van Halil Koçak wordt uitgesteld, tot de volgende raad van 30 juni. De andere vier kandidaten zijn met een grote meerderheid van de raad, wel benoemd.

Coalitieakkoord
Verder stond centraal een door de coalitie geschreven akkoord met vooral ambities voor de komende raadsperiode. Bal (Samen Lokaal); ”WAT willen we bereiken!” De coalitie van Samen Lokaal, D66, PvdA en CDA was optimistisch en enthousiast over het akkoord en zag uit naar verdere uitwerking. Dijkman (CDA) benadrukte dat. Dorenbos (PvdA) bleek verantwoordelijk voor de slogan van het akkoord: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” Ten aanzien van datzelfde akkoord miste de oppositie juist die financiële doorberekening. VVD, GroenLinks, Vrij! en Forum van Democratie waren kritisch. Uiterwijk (Vrij!) uitte in een stevige bijdrage haar zorgen. Ferraro (VVD) oordeelde dat: “het een lang onhaalbaar verlanglijstje is!” Nijman (Forum van Democratie): “Het neigt naar romantisisme zonder dat het concreet wordt.”

Strategische raadsagenda
Luchtkwaliteit, veiligheid en wonen zijn de onderwerpen die in de komende periode hoge prioriteit moeten krijgen in Beverwijk. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft daarom samengewerkt en met elkaar een Strategische raadsagenda opgesteld, die samen met het coalitie akkoord een bouwsteen vormt voor het college uitvoeringsprogramma. Na beraadslaging kon de Strategische raadsagenda op brede steun rekenen; alleen de fracties van Vrij! en Forum van Democratie gaven aan het niet te kunnen ondersteunen. GroenLinks deed dat wel, maar vond dat het deel over Luchtkwaliteit niet ver genoeg ging, zo liet Hulscher weten. Weel (D66) gaf nog aan dat een ruime meerderheid het als een plezierig proces heeft ervaren: “Dat moet gezien worden als een opdracht aan het nieuwe college!” Meer informatie over het Coalitieakkoord en de Strategische raadsagenda, met daarin de ambities voor de komende raadsperiode, is te vinden op onze website www.beverwijk.nl

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing