Beverwijks jongerenlintje 2023

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - Ter gelegenheid van Koningsdag worden Nederlanders die zich ingezet hebben voor de Nederlandse samenleving beloont met een koninklijke onderscheiding. Een van de criteria is dat zo’n inzet gedurende lange tijd is geweest. Vandaar dat een lintje meestal alleen aan volwassenen worden uitgereikt en niet aan jongeren. Echter jongeren doen vaak ook iets bijzonders. Daarom wil de Oranjevereniging Beverwijk jongeren belonen die zich vrijwillig en op een bijzonder manier inzetten voor de Beverwijkse samenleving met een jongerenlintje. We zijn als Oranjevereniging van mening dat jeugdigen het ook verdienen om in het zonnetje te worden gezet! Er zijn namelijk in deze groep genoeg personen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de maatschappij en dát willen wij belonen. 

De criteria die we als Oranjevereniging Beverwijk hanteren zijn de volgende. Alle jongeren uit de IJmond tot en met 21 jaar kunnen worden voorgedragen. De jongere hoeft
niet in Beverwijk te wonen, als de activiteit of de bijzondere gebeurtenis maar wel met Beverwijk
te maken heeft.

Gedurende een periode belangeloos inzetbaar zijn (geweest) en daarmee een bijzondere prestatie
te hebben geleverd en daarmee een positieve bijdrage hebben geleverd in/voor de Beverwijkse
samenleving. Het moet daarbij gaan om een individuele prestatie, die niet eerder via een andere manier of prijs
is beloond.

Belangrijk vinden we dat we van deze jongeren een voorbeeldfunctie naar andere jongeren
uitgaat. Het criterium van een bijzondere prestatie is met opzet ruim gehouden.
Het criterium van een bijzondere prestatie is met opzet ruim gehouden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het redden van een mens of dier, het leveren van een opvallende bijdrage aan het milieu, inzet voor zieken en zwakkeren, het opzetten van een actie voor derden of een uitzonderlijke sportieve prestatie.

Een kandidaat voordragen?
Kent u zo’n jongere, dan stuur een email naar de Oranjevereniging met de volgende gegevens. Uw naam

Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Indien van toepassing, namens vereniging of organisatie
Voordracht van de jongere Naam
Adres
Plaats
Telefoonnumm
er E-mailadres
Leeftijd

Omschrijving van de bijzondere prestatie waarvoor een jongerenlintje zou moeten worden uitgereikt.
Indien er nog documentatie is dat deze voordracht ondersteunt, een nieuwsbrief, een foto of iets dergelijks, dan ontvangen we dat ook graag erbij.
Uw voordracht nemen we graag tot uiterlijk 6 maart 2023 in ontvangst. Bij voorkeur per email aan [email protected] maar afleveren op het secretariaat Scheijbeecklaan 9 1942 LW Beverwijk mag ook.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing