Bewoners uiten frustraties tijdens raadscafé

Door: Bos Media Services

BEVERWIJK - Dinsdagavond werd in een zaal van grand café Broer & Zus aan de Schans een nieuwe editie van het raadscafé gehouden. Dit is een informele bijeenkomst waar veel raadsleden aanwezig zijn en waar bewoners onderwerpen aan de orde kunnen stellen die ze aan het hart gaan. Het was de eerste editie van het raadscafé sinds de gemeenteraadsverkiezingen en veel bewoners grepen de gelegenheid om hun frustraties te uiten over met name handhaving en de afhandeling van klachten door de gemeente. 

De grote zaal achter het café was bij aanvang van de bijeenkomst om 20:00 uur afgeladen vol. De vooraf geplaatste stoelen bleken niet eens voldoende te zijn, een aantal aanwezigen moest de avond daarom staand bijwonen. Het programma van de avond was samengesteld op basis van vooraf ingestuurde vragen en daaruit bleek al snel dat er heel wat te klagen viel. Over de wateroverlast van 28 juli bijvoorbeeld. Na de hevige regenbuien van die dag stonden grote delen van de stad blank, hetgeen tot veel schade heeft geleid. Een bewoonster van de Heemskerkerweg vertelde voor 38.000 euro schade aan haar woning te hebben en bij een bewoner van de Laan van Kanaän stond de berging vol water met als gevolg een stroomstoring, omdat het water zo hoog stond dat ook een wandcontactdoos nat werd. Omdat de percelen op eigen grond staan, blijkt het niet eenvoudig te zijn de riolering aan te passen. Diverse aanwezigen verweten de gemeente het rioolstelsel niet op orde te hebben. VVD'er Pieter Heinink weerlegde die kritiek door te stellen: ,,DIt is veel groter dan alleen het rioolstelsel. Het gaat om het hele systeem van afwatering.'' Discussieleider Peter Weel (D66) stelde voor het onderwerp bij het college van B&W aan te kaarten en hoog op de prioriteitenlijst te zetten.

Zwerfafval blijkt ook een bron van ergernis te zijn. Een suggestie uit de zaal om inwoners te belonen voor het inzamelen van rondzwervend plastic, zoals in de gemeente Etten-Leur al wordt gedaan, werd direct omarmd door Maartje van Vliet (D66) en zal nader worden onderzocht. Een voorstel om scholen als het Kennemer College leerlingen te laten belonen voor het inleveren van plastic drinkflesjes kreeg echter weinig steun. Roderick Waijers, voormalig PvdA-raadslid en docent van het Kennemer College, merkte op dat dit onbetaalbaar zou zijn, aangezien de school 1.789 leerlingen telt. ,,Wanneer de helft ervan elke dag een beloning zou krijgen voor het inleveren van een drinkflesje, zou de school binnen een jaar failliet zijn.'' Ook het parkeren hield de gemoederen dinsdagavond flink bezig. In diverse wijken is sprake van overlast door foutparkeerders, de gemeent wordt verweten niet voldoende te handhaven. Raadslid Co Backer meende echter dat het vooral aan de samenstelling van de wijken ligt: ,,Het interesseert de mensen gewoon niet, ze zetten de auto gewoon overal neer.'' Bewoners vroegen verder onder meer aandacht voor het weren van circussen met exotische dieren, het tegengaan van de verpaupering in de Breestraat en het kappen van bomen die te dicht op woningen aan het Koningshof staan.

Opvallend vaak werd door bewoners gewezen op de afhandeling van klachten door de gemeente. Het bellen van telefoonnummer 0251 256260 voor het melden van overlast zou volgens een aantal aanwezigen weinig effect hebben. Gedurende de avond werd steeds weer verwezen naar het feit dat de medewerkers van de gemeente de klachten niet voldoende adequaat zouden afhandelen. ,,Daar schrik ik van'', aldus D66-fractievoorzitter Brigitte van den Berg. Ze zegde toe uit te zoeken in hoeverre de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op dit punt tekort schiet.

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
HaardenExpress
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club