Bezuinigingen Tata Steel raken inwoners IJmond gemeenten

Door: Ab Jenema

IJMOND - Tata Steel Europe heeft aangekondigd dat er tot maximaal 3.000 banen verdwijnen bij het bedrijf in Europa, waarvan tot 1.600 banen in Nederland. Dit is een forse bezuiniging die Tata Steel IJmuiden hard raakt. De colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen begrijpen dat deze boodschap er behoorlijk inhakt bij de medewerkers van Tata Steel IJmuiden en veel vragen en zorgen bij hen oproept. De colleges delen deze vragen en zorgen. Onze verbondenheid met Tata Steel IJmuiden en haar medewerkers is groot. Tata Steel is immers al meer dan 100 jaar een belangrijke motor in de economie van de IJmond en de grootste werkgever in deze regio. De bezuinigingen raken onze inwoners, evenals de toeleveranciers en andere bedrijven in de IJmondgemeenten die voor Tata werken.

We houden als IJmondgemeenten contact met de directie van Tata Steel over de bezuinigingen en de gevolgen voor de werkgelegenheid. Uiteraard volgen we de situatie nauwgezet en zullen we waar nodig overleggen met de MRA, de provincie en het rijk.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven we ook het gesprek voeren met Tata Steel IJmuiden over de toekomst. Naast werkgelegenheid gaat het dan over Techport, de realisatie van de roadmap 2030 (25 maatregelen om de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken) en de duurzaamheids ambities om de CO2-uitstoot te verminderen.

Tata Steel IJmuiden produceert een hoogwaardige kwaliteitstaal waarbij het bedrijf innovatieve productieprocessen toepast. Tata Steel Europe geeft aan dat de bezuinigingen deels nodig zijn om verdere innovaties te versnellen op weg naar een klimaatneutrale productie van staal. Er liggen volop kansen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Tata Steel IJmuiden en de IJmondgemeenten hebben elkaar hierbij nodig en blijven daarin nauw samenwerken.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing