Bezuinigingstraject van de gemeenteraad

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK – De gemeenteraad heeft in november vorig jaar besloten in de komende jaren een bedrag van € 5 miljoen te bezuinigen op de structurele uitgaven van de gemeente Beverwijk. Omdat het hier een forse bezuinigingsoperatie betreft, heeft de gemeenteraad een bijzonder traject ontworpen om tot breed gedragen voorstellen te komen. Met succes, want eerder dan gepland ligt er een pakket bezuinigingsvoorstellen van € 5,2 miljoen, waar de meerderheid van de raad mee akkoord gaat.

Tijdens de behandeling van de Meerjarenraming in november 2011 kwam de gemeenteraad tot de conclusie dat de voorgenomen bezuiniging van € 4 miljoen in 2014 te laag zou zijn om de financiële positie van Beverwijk gezond te krijgen. Daarom heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college de opdracht kreeg om met bezuinigingsvoorstellen te komen voor een totaal van € 7 miljoen. De gemeenteraad beoogde op deze wijze een keuzemogelijkheid te krijgen.

Het college heeft een scan laten maken van alle uitgaven op alle beleidsvelden. Die zijn vergeleken met de uitgaven van andere gemeenten die in omvang en problematiek overeenkomen met Beverwijk. Op basis van de scan zijn de beleidsvelden benoemd waarop bezuinigingen mogelijk zijn. Op 16 april 2012 heeft het college het totale pakket aan bezuinigingsvoorstellen van € 7 miljoen aan de raad gepresenteerd.

Vanaf dat moment is de raad aan zet. Er is een consultatieronde georganiseerd waarbij de raadsleden in gesprek zijn gegaan met instellingen, bedrijven en belanghebbenden over de voorstellen. Vervolgens hebben de fracties zich afzonderlijk gebogen over de lijst met 94 voorstellen en per voorstel aangegeven of ze ermee akkoord kunnen gaan. Na samenvoeging van al deze ‘kruisjeslijsten’ bleek er voor een totaal van € 5,2 miljoen aan voorstellen door een meerderheid van de raad geaccordeerd te zijn. 

Afgelopen donderdagavond hebben de fracties hun keuzes kunnen toelichten in de vergadering van de gezamenlijke raadscommissies. De volgende stap is dat de fractievoorzitters gezamenlijk een raadsvoorstel opstellen, dat via de ‘normale’ procedure in de commissies en raad besproken wordt. Op 12 juli a.s. vindt de definitieve besluitvorming plaats.

De gemeenteraadsleden zijn zeer tevreden over het gevolgde traject. In grote saamhorigheid is de raad erin geslaagd in korte tijd een positief besluit te nemen over een doorgaans politiek beladen onderwerp. Gevraagd naar hun ervaring, reageren de fractievoorzitters enthousiast: 

“Politiek wijkt voor bestuurlijke aanpak. Want de raad heeft in goed onderling overleg besloten om allereerst bestuurlijk naar de zaken te kijken en pas op 12 juli haar politieke mening te ventileren.” Aldus Karel Hazeveld van Democraten Beverwijk (oppositie). 

“Zo zie je toch, dat ook in Beverwijk - als het echt nodig is - er een goede  saamhorigheid kan bestaan!” meent Carli Bilars van Gemeentebelangen (oppositie).

“De lat ligt hoog. We willen de lastendruk voor de burger niet verzwaren en het voorzieningenniveau in Beverwijk vrijwel in stand houden. Dat lijkt redelijk te lukken.” vindt Kees Duin van de PvdA (coalitie).

Robert Boer van de VVD (coalitie): “Met het vaststellen van € 5 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen heeft de VVD aan haar belangrijkste verkiezingsbelofte: "financiën op orde" voldaan.” 

“Door een constructieve opstelling van de raad, is er snel duidelijkheid ontstaan over de bezuinigingen. Gelukkig hebben we bereikt dat de samenleving en met name de cultuursector, grotendeels zijn ontzien.” Brigitte van den Berg, D66 (oppositie)

“Het door alle fracties gedragen bezuinigingstraject is een volgende stap in de ontwikkeling naar een gemeenteraad 2.0 en een goed voorbeeld van de nieuwe wind die sinds de verkiezingen door de raadzaal waait. Meer openheid, transparantie en focus op wat goed is voor Beverwijk. Een goed bestuur staat voorop, er wordt geluisterd naar de mening van geraakte bedrijven, instellingen en burgers. Daarna bepaalt het algemeen belang samen met de politieke kleur de keuzes.” Co den Hartog van GroenLinks (coalitie).

Paul Meiland CDA (coalitie): “Als je tijdens bezuinigingsvoorstellen lege stoelen op de publieke tribune ziet en als raad zelfs vergaderingen schrapt, dan kun je niet anders concluderen dan dat die ‘lastige Beverwijkse raad’ wel degelijk in staat is om te besturen.  In het gevolgde traject hebben wij laten zien dat, als het er op aan komt, we gezamenlijk tot een zomerakkoord kunnen komen.”

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
HaardenExpress
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club