Bijna helft van tracé op land in regio IJmond gereed voor intrekken elektriciteitskabels Hollandse Kust

Door: Ab Jenema

Beverwijk - Met het intrekken van de laatste mantelbuis vanaf het Tata Steel werkterrein (WKT 3) naar het werkterrein Parkeerterrein PWN (WKT2) in Wijk aan Zee, is de helft van het tracé sinds vandaag bijna klaar voor het intrekken van de landkabels van TenneT. Deze elektriciteitskabels maken deel uit van de verbinding tussen de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee en het hoogspanningsnet. Na de bouwvak gaan de ondergrondse boringen verder in Beverwijk.

Nu de 4 x 4 mantelbuizen tussen de werkterreinen 3 en 2 in de grond liggen, wordt de elektrische boormachine de komende weken ingezet in Diemen. “Na de bouwvak komt het team van aannemer NRG terug voor de aanleg van de mantelbuizen vanaf werkterrein 10 bij Rijnland richting werkterrein 11 bij Biesland”, aldus Kelvin Bastiaan. Namens opdrachtgever TenneT is hij als projectleider verantwoordelijk voor de aanleg van de landkabels tussen de werkterreinen strand Heemskerk (WKT 1) en transformatorstation (WKT 4/5).

Mooi op koers
In totaal voert NRG dit jaar en begin 2022 vanaf twaalf werkterreinen in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen bijna 40 ondergrondse gestuurde boringen uit. Bastiaan: “Na de boring wordt het boorgat  groter gemaakt met een ruimer en aansluitend trekt NRG daar dan op circa 30 meter diepte de mantelbuizen in. In die buizen komen straks de elektriciteitskabels te liggen. Aangezien bijna de helft van de mantelbuizen is ingetrokken, liggen de boringen en intrekken mantelbuizen qua planning mooi op koers.”

Parkeren op werkterrein
Zodra de boormachine en het team van NRG richting Diemen zijn vertrokken, wordt het werkterrein 2 op de afgesloten parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg opgeruimd. Daarna stelt de aannemer het werkterrein gedurende de bouwvak open zodat hier tijdelijk een aantal (ongeveer tussen 20-30) parkeerplekken ontstaan.

In goed overleg
Met de tijdelijke openstelling van het werkterrein willen NRG en opdrachtgever TenneT de bestaande parkeerdruk voor de omgeving zoveel mogelijk opvangen. Ondertussen overlegt TenneT met de buurt en de gemeente over het realiseren van nieuwe tijdelijke parkeerplaatsen. In verband met de werkzaamheden is de parkeervoorziening van PWN in de komende twee jaar afgesloten.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing