Bomen hebben recht om te leven.

Door: Ab Jenema

HEEMSKERK - De actiegroep   Behoud Bomen Oprijlaan Marquette blijft  zich verzetten tegen  het plan van PWN om de monumentale bomen langs de oprijlaan van kasteel Marquette te kappen.

Vanaf  de zomer 2011 heeft  deze groep zich ingezet voor  het behoud  van gezonde bomen. De groep heeft veel  steun gekregen vanuit de bevolking. Meer dan 4000 handtekeningen zijn gezet  tegen de kap  van de bomen en aangeboden aan de gemeenteraad.  Meer dan 80 zienswijzen zijn  ingediend  tegen de  kapvergunning  en er werden diverse andere  acties gehouden.

Belangrijk is dat de gemeenteraad op 30 januari 2014  (na een burgerinitiatief) met 19 stemmen voor en 5 stemmen tegen  heeft besloten zich uit te spreken tegen het kappen van de 35 beuken en 24 lindes langs de oprijlaan. De raad koos daarmee voor de bomen en voor het huidige uiterlijk van de laan.

We dachten dat de bomen gered waren.

Er heerste lange tijd rust en de bomen bleven de laan sieren. Nu vraagt de actiegroep opnieuw  om steun  aan de burgers. PWN is weer actief geworden en het college dat kort geleden is afgetreden heeft in principe ingestemd met de kap.

Na de aanvraag van een kapvergunning  in 2016 hebben veel  mensen al  een zienswijze gestuurd. Deze zienswijzen zijn nu in handen van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad en kunnen eventueel  nader worden aangevuld. Iedereen kan een nieuwe zienswijze naar het nieuwe college sturen.

We hebben weinig tijd.  Wat kunt u doen? Schrijf een brief of gebruik de nieuwe media. Gebruik de handtekeningenlijsten die de actiegroep gaat aanbieden. Zet niet alleen uw eigen handtekening maar neem een lijst mee en vraag buren familie, vrienden  en collega’s om ook mee te doen. Uiterlijk 10 juli inleveren.

Bomen zijn mooi,  gezond, duurzaam en klimaatvriendelijk. Maar  ze kunnen niet protesteren of weglopen. Daar moeten we mee helpen. Ook al heeft PWN toegezegd 4 bomen te laten staan en de vervangende bomen groter te herplanten blijft de actiegroep van mening dat de bomen moeten blijven leven. Ondanks de vele moeite die is gedaan om ons te overtuigen dat de bomen moeten worden vervangen, blijft de actiegroep met daarin de milieudefensie groep GOED- AARDIG ( vanwege een eventuele juridische machtiging ) van mening dat gezonde monumentale bomen  , hoe oud dan ook,  recht hebben om te leven. Juist deze bomen zijn belangrijk voor onze gezondheid, voor het klimaat, tegen het fijnstof en voor de sprookjes van kinderen. De bomen van Marquette en de tuinen van Assumburg zijn de mooiste plekjes van Heemskerk. Wees er zuinig op. Maar ze hebben onze steun nodig. Doe dus mee .

Op Marquettelaan 33, 1964 JR Heemskerk zijn handtekeninglijsten te krijgen en kunt u de ingevulde lijsten inleveren.  E-mail adres: hbxd@freeler.nl.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Fietspoint
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Zonvakantie Oktober
Online Casino Legends
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club
LEQUAL Online Marketing