Boormachine voor aanleg landkabels TenneT terug op Landgoed Westerhout in Beverwijk

Door: Ab Jenema

Foto: Chris Pennarts

BEVERWIJK - Na een tussentijdse inzet in Vlissingen is de elektrische boormachine voor de aanleg van de landkabels van TenneT terug in Beverwijk. Zodra deze weer op Landgoed Westerhout staat, voert aannemer NRG de ondergrondse gestuurde boringen uit richting het werkterrein bij Holland op zijn Smalst. De elektriciteitskabels maken deel uit van de verbinding tussen de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) en het nationale hoogspanningsnet.

Het werkterrein op Landgoed Westerhout, waar de boormachine de komende weken de boringen maakt naar het werkterrein bij Holland op zijn Smalst. De bovenstaande foto is van februari 2021. De boormachine komt nu aan de andere kant van het werkterrein te staat.

Eén van die voorbereidende werkzaamheden is aanpassing van de vluchtheuvel tegenover de inrit van het werkterrein aan de westzijde van de kruising tussen de Zeestraat en de Creutzberglaan. "Dit geeft het bouwverkeer meer ruimte om het werkterrein uit te draaien", zo laat projectmanager Mark de Bruijn namens aannemer NRG weten. "Verder hebben wij materialen aangevoerd en het werkterrein voorbereid op ontvangst van de boormachine en de start van de werkzaamheden."

Boren via GPS
Medio december vorig jaar voerde NRG vanaf het landgoed de eerste vier boringen uit richting het toekomstige transformatorstation aan de Zeestraat. De Bruijn: "In de boorkop zit een gps-zender die in verbinding staat met gps-trackers op de grond. Zo kunnen we de boorkop heel precies besturen." Bij de aanleg van de landkabels gaat het om een tracé van ruim tien kilometer. Daarvoor worden in het komende jaar twaalf werkterrein ingericht in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Dertig meter diep
Een horizontale boring wordt in drie stappen uitgevoerd. "Eerst boren we van het intredepunt op een diepte van zo'n dertig meter naar het uittredepunt dat een kilometer verderop ligt. Waar de kabels boven de grond bij elkaar komen, worden deze uiteindelijk in zogenoemde mofputten aan elkaar gelast. Vanaf ieder werkterrein maken we vier boorgaten voor de mantelbuizen. Daar trekken we straks de 380kV kabels doorheen richting het hoogspanningsstation bij de A9."

Mantelbuizen
Voor stap twee verwijdert NRG de boorkop en wordt op het uiteinde van de boorstangen een 'ruimer' gemonteerd. De Bruijn: "De eerste boring levert namelijk maar een boorgat van een diameter van dertig centimeter op. Deze verruimen we naar één meter doorsnee door de boorstreng met de ruimer door het boorgat terug te trekken naar het intredepunt. Tijdens stap drie verbinden we de mantelbuis aan de boorkop en die trekken deze door het boorgat."

Fietscontainers
Die mantelbuizen met een lengte van een kilometer liggen nu uitgelegd langs de N197. De Bruijn: "Voorafgaand aan het intrekken van de buizen worden op het fietspad bij Holland op zijn Smalst enkele fietscontainers geplaatst. Deze voorzieningen zetten we in om een veilige en optimale doorgang voor het fietsverkeer te creëren." 

Vijf weken boren
Ook op Landgoed Westerhout zijn maatregelen genomen zodat bezoekers van het park veilig kunnen wandelen en recreëren. "Onze werkterreinen zijn afgezet met hekken en voorafgaand aan de eerste serie boringen in december zijn nieuwe looproutes aangelegd met houtsnippers en is een houten bruggetje geplaatst. Geheel in de stijl van het park." Naar verwachting is aannemer NRG vanaf de start van de werkzaamheden op Landgoed Westerhout een week of vijf bezig met boren naar het werkterrein bij Holland op zijn Smalst. 

Blijf op de hoogte
Vindt u het interessant om het project te volgen en wilt u actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dan kunt u daarvoor gratis de TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing