Breestraat ook in de Middeleeuwen al bewoond

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – De afgelopen week heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie uit Amersfoort archeologisch onderzoek gedaan op de locatie Breestraat, hoek Nieuwstraat. Op deze plek laat projectontwikkelaar Mondia Investment ca. 50 appartementen bouwen. Vanwege de ligging in de oude binnenstad werden hier archeologische vondsten en sporen vermoed. Daarom had gemeente Beverwijk de projectontwikkelaar opgedragen archeologisch onderzoek te laten uitvoeren.

Het onderzoek vond plaats in het kader van de archeologische monumentenzorg. Dat betekent gericht onderzoek op die plekken waar de bodem ook daadwerkelijk verstoord gaat worden. Binnen de delen die niet verstoord worden, blijven archeologische sporen en vondsten in de bodem bewaard. De aan te brengen heipalen worden in een vierkant patroon aangebracht zodat nog een groot deel van het bodemarchief gespaard blijft. Sporen uit Middeleeuwen Op een aantal plekken op het terrein troffen de archeologen rijen bakstenen en tegels aan. De opgegraven funderingen horen bij (woon)huizen en bijgebouwen, waarschijnlijk daterend vanaf de 17de eeuw.

Langs de kant van de Breestraat en de Nieuwstraat weten we, op basis van oud kaartmateriaal, dat daar al gebouwen stonden vanaf de 17de eeuw. Maar aan de zijde van de Breestraat vonden ze op dieper niveau ook enkele sporen uit de Middeleeuwen rond de 13de en 14de eeuw. Dat betroffen diverse scherven aardewerk en zelfs resten van houten palen. Met zekerheid kan nu worden gesteld dat deze plek dus ook in de Middeleeuwen al in gebruik was als vestigingslocatie. De meest verrassende vondst is een afvalkuil midden op het terrein. De kuil – minstens één meter diep - lag op het achtererf van één van de huizen aan de Breestraat. De wand van de ovale kuil is afgezet met een houten beschoeiing die aan de bovenkant verstevigd is met een ring van bakstenen. De kuil lijkt vanaf de 17de eeuw in gebruik te zijn geweest en lijkt voor het weggooien van alle soorten afval, inclusief bouwmateriaal, te zijn gebruikt. Kleipijpen en een 17e eeuwse munt Opgravingslocaties als deze leveren vaak een enorme hoeveelheid klein vondstmateriaal op. Scherven van aardewerk dat ooit een heel bord of een kruik of kannetje was, stukken glas van flessen en drinkglazen, maar ook bouwmaterialen zoals spijkers, vensterglas en dakpannen.

Opvallende kleine vondsten waren onder andere een 17de eeuwse munt uit Utrecht en een set aan witte kleipijpen waar de zeer dunne steel en pijpenkop nog compleet aanwezig waren. Binnen een periode van twee jaar zullen alle resultaten en vondsten zijn uitgewerkt in een dan te verschijnen rapport. Hiermee wordt dan weer een klein stukje Beverwijkse geschiedenis geschreven.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing