CDA stelt dioxineproblematiek Tata ter discussie

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - De CDA-fractie wil de dioxineproblematiek bij Tata Steel ter discussie stellen in de raadscommissie RES of ABVM. Fractievoorzitter Vincent Kellenaar heeft de leden van de agendacommissie hiertoe een verzoek gestuurd. Hij schrijft: "Al langere tijd zien we dat er verschilende opvattingen zijn (Tata zelf, provincie Noord-Holland, Dorpsraad Wijk aan Zee) over het al dan niet overschrijden van geldende normen voor de uitstoot van dioxine, en over een dwangsom van € 150.000. Het is van belang dat ook wij als gemeenteraad eerstens goed worden geïnformeerd door het college/de milieudienst over de stand van zaken. Vervolgens vind ik het van belang dat we ons ook een oordeel vormen. De CDA-fractie beschouwt hierbij Tata Steel als goede buur. We hebben veel waardering voor mde inspanningen van Corus om het milieu in de IJmond en daarbuiten te verbeteren. Anders dan de Dorpsraad zijn wij er niet op uit Tata steel uitsluitend in een negatief daglicht te plaatsen. Aan de andere kant zal Tata Steel zich aan de regels moeten houden en willen wij graag weten hoe de visie van Tata Steel hierop is en welke inspanningen Tata Steel zich getroost om binnen de regels te werken. Hierom vraag ik de agendacomissie ook de manager regional affairs van Tata steel uit te nodigen bij het hiervoor genoemde agendapunt.''

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing