CDA: "Stoppen met heffen leges identiteitskaarten"

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - De CDA-fractie heeft aan het college vragen gesteld over de heffing van leges voor het verstrekken van een identiteitskaart. Vandaag heeft de Hoge Raad in hoogste aanleg bepaald dat gemeenten geen leges mogen heffen voor deze kaarten. Inwoners schaffen een identiteitskaart aan omdat er een identifcatieplicht geldt en niet in hoofdzaak voor hun eigen belangen. Om die reden zijn leges niet toegestaan. Bij een rijbewijs en paspoort ligt dat anders. De CDA-fractie constateert dat de gemeente per direct moeten stoppen met het heffen van leges bij de afgifte van identiteitskaarten. Daarom vraagt de fractie aan het college om met spoed een aanpassing van de legesverordening te vervaardigen en deze ter besluitvorming door de gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering op 29 september 2011 aan te bieden. Men stelt: "Hiermee kunnen we de afschaffing van leges voor identiteitskaarten formaliseren." Tevens vragen de fractieleden zich af f de inwoners die de afgelopen jaren leges hebben betaald schadeloos moeten worden gesteld, spontaan of op verzoek.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing