College geeft compleet beeld van verdeling van sociale huurwoningen

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK – Het college van B&W schetst in een brief aan de raad een beeld van de verdeling van de sociale huurwoningen in Beverwijk. Aanleiding is de evaluatie van Woonservice, de nieuwe woningverdeling waarin acht woningcorporaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond samenwerken.

Pré Wonen, met ongeveer de helft van het aantal sociale huurwoningen in Beverwijk, neemt deel aan Woonservice. Woonopmaat maakt geen onderdeel uit van de regionale samenwerking. Zij heeft bijna de helft van de sociale huurwoningen in Beverwijk en alle sociale huurwoningen in Heemskerk in haar bezit. Woonopmaat blijft haar woningen verdelen met het Optiemodel.

Belangrijkste conclusies uit de evaluatie van Woonservice zijn dat het gebruiksgemak is toegenomen en dat mensen vaker een woning zoeken in een andere gemeente of regio. Gemeente Beverwijk constateert dat in 2019 nog steeds driekwart van alle sociale huurwoningen in Beverwijk en Heemskerk zijn toegewezen aan inwoners uit Beverwijk en Heemskerk. Voor ingeschreven woningzoekenden uit Beverwijk gold een overgangsregeling, waardoor ze drie jaar extra inschrijftijd kregen. Toch blijkt uit de evaluatie dat de wachttijden in 2019 in Beverwijk bij Pré Wonen sneller opliepen dan in andere gemeenten als gevolg van de toegenomen instroom van woningzoekenden.

Daarom gaat de gemeente met de woningcorporaties de voortgang in verhuisbewegingen bewaken. Tegelijkertijd gaat zij maatregelen uitwerken als de wachttijden verder oplopen of  verdringing van woningzoekenden uit Beverwijk optreedt. Het college van B&W heeft de gemeenteraad vandaag schriftelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen in de verdeling van sociale huurwoningen in Beverwijk.

Woonservice
Acht woningcorporaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond hebben hun woningaanbod in 2018 gebundeld in MijnWoonservice.nl. Zij wilden de doorstroming in de regio stimuleren en zo veel mogelijk barrières voor woningzoekenden wegnemen om te kunnen verhuizen binnen de regio. Verder streefden ze naar meer gemak voor corporaties en woningzoekenden. Pré Wonen neemt ook deel aan deze samenwerking. Om te zien wat deze samenwerking oplevert voor woningzoekenden, corporaties en gemeenten, vond onlangs een uitgebreide evaluatie plaats. Vandaag ontvingen alle gemeenten in de regio het evaluatierapport.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing