College kiest Luxemburglaan als nieuwe locatie IKC

Door: Jan Pronk

Foto:Verantwoordelijk wethouder Cecilia van Weel (Jeugd, Jeugdzorg & Onderwijs)

BEVERWIJK – Het College heeft de locatie Luxemburglaan gekozen als nieuwe locatie voor de realisatie van nieuwbouw voor het IKC IJmond in Beverwijk. Het College vraagt de Raad om in te stemmen met de keuze.

Het gebouw ‘De Zeearend’ aan De Dalen 1, waarin het huidige Integraal Kind Centrum (IKC) IJmond is gevestigd, is aan vervanging toe. Daarnaast past de inrichting van het gebouw niet meer bij de huidige onderwijsmethoden en de zorg die er geboden wordt. Om uit te zoeken welke locatie het belang van de kinderen het best dient en het meest geschikt is voor (ver)nieuwbouw van het IKC, is een uitgebreide locatiestudie uitgevoerd.

IKC IJmond

IKC IJmond is een samenwerking van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond, de Antoniusschool (Aloysiusstichting), De Hartekamp Groep, Kenter Jeugdhulp, SBO De Zeearend (Aloysiusstichting) en SBO De Boekanier (IJmare).

De professionals van deze organisaties werken nauw samen op het gebied van onderwijs, jeugdhulp en zorg. Zij bieden onderwijs, begeleiding en behandeling op maat aan kinderen van 0 tot 13 jaar die meer ondersteuning nodig hebben dan het reguliere basisonderwijs kan bieden.

Uitkomst locatiestudie IKC

De Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden is als voorkeurslocatie uit de locatiestudie gekomen, een aan te kopen locatie. Als gevolg van een principeakkoord tussen de eigenaar van de kerk en een andere koper heeft het College het eerste alternatief gekozen uit de locatiestudie: de Luxemburglaan (naast Animal Farm). Deze locatie is in tegenstelling tot de voorkeurslocatie in eigendom van gemeente Beverwijk en hoeft niet verworven te worden.

Gunstige ligging

Er is gekozen voor de Luxemburglaan door de zeer geschikte ligging in het groen, nabijheid van Animal Farm en twee sporthallen (De Walvis en Kinheim). Dit zorgt voor een fijne omgeving voor de kinderen. Een nieuwe gymzaal is niet nodig, die is in de buurt. Ook prettig is dat de locatie zowel met de auto als de fiets goed bereikbaar.

Verantwoordelijk wethouder Cecilia van Weel (Jeugd, Jeugdzorg & Onderwijs): “Een passend IKC-gebouw voor deze kwetsbare groep kinderen, hun leerkrachten en zorgverleners is onontbeerlijk. Adequate onderwijshuisvesting zorgt er namelijk voor dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De locatie aan de Luxemburglaan, met de natuur en sportfaciliteiten op steenworpafstand, is hier uitermate geschikt voor.”

Raadsvergadering

De Raad neemt op 14 december een besluit over de nieuwe locatie voor het IKC. Bij instemming kan het plan verder uitgewerkt worden.

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing