College presenteert concept begroting 2024

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Het college van burgemeester en wethouders presenteert vandaag de concept begroting 2024. Uit de begroting blijkt dat het college volop inzet op het versnellen van de woningbouw, zowel in Beverwijk als in Wijk aan Zee. Ook andere ambities uit het college uitvoeringsprogramma worden met de begroting bekrachtigd.

Lage lasten voor inwoners

Niek Wijmenga, wethouder Financiën: ‘De meerjarenbegroting 2024-2027 is de komende jaren sluitend. Daarbij zijn we erin geslaagd de lasten voor onze inwoners laag te houden: de rioolbelasting blijft net als vorig jaar gelijk en de afvalstoffenheffing is een stuk lager dan in omliggende gemeenten.’

Woningbouw versnellen

Uit de begroting blijkt dat het college kansen pakt om de woningbouw in Beverwijk en Wijk aan Zee te versnellen. De Spoorzone is volop in ontwikkeling. Ook bij het herinrichten en ontwikkelen van oudere wijken benut het college mogelijkheden om nieuwe woningen toe te voegen, zodat iedereen passend kan wonen. Bij alle ontwikkelingen houdt het college oog voor ruimte die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Klimaatbestendigheid en toegankelijkheid spelen daarbij een belangrijke rol.

Levendig, aantrekkelijk en toekomstbestendig

De Kuenenpleinbuurt en Oosterwijk kunnen rekenen op een gedegen aanpak om de leefbaarheid te vergroten. Ook de haven krijgt in 2024 een impuls: om economisch rendabel en toekomstbestendig te worden. In het centrum maakt het college gebruik van interesse bij investeerders, ontwikkelaars en ondernemers om het centrum aantrekkelijker en levendiger te maken.

Kindvriendelijk en kansrijk

Beverwijk wil een kindvriendelijke stad zijn, met kansen voor ieder kind. Armoede kan daarbij een serieuze barrière vormen, voor zowel kinderen als volwassenen. Het college investeert daarom in een bredere aanpak van (verborgen) armoede. Ook maakt het college werk van goede onderwijshuisvesting en het terugdringen van onderwijsachterstanden.

Een sluitende begroting voor 2024 en 2025

Het college is erin geslaagd een sluitende begroting voor de komende 2 jaar te presenteren. Vanaf 2026 – het zogenaamde ravijnjaar - is er een tekort. Dit heeft te maken met de teruglopende financiering vanuit het Rijk.

Raad besluit begin november 2023 over de begroting

Naar verwachting besluit de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 8 november 2023 over de begroting 2024-2027.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing