College stapt af van 'shared space' concept

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - Het college stapt af van het 'shared space' concept voor de herinrichting van het Stationsplein. Het oorspronkelijke voorstel werd niet voldoende veilig bevonden, in het definitieve ontwerp is een duidelijke scheiding voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer aangebracht. Deze week stuurde het college het voorstel naar de raad met een verzoek om een krediet van 940.000,- euro beschikbaar te stellen.

Dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, want het is niet gebruikelijk dat, in de periode na de verkiezingen, de nog zittende wethouders uit de vorige raadsperiode, dergelijke kredieten aanvragen. ,,Nood breekt wet, we konden niet anders'', zegt wethouder Jaqueline Dorenbos, die verduidelijkt dat het college er bewust voor kiest om het voorstel nu in te dienen, zodat de gemeenteraad later dit jaar niet in tijdnood komt. Het is namelijk de bedoeling om de inrichting van het stationsplein parallel te laten lopen aan de oplevering van de ondergrondse fietsenstalling, zodat alles rond de jaarwisseling klaar is en de gebruikers van het gebied niet nog maanden daarna in de rommel zitten. Over de dekking heeft het college ook nagedacht. Die moet voorlopig uit de algemene reserves komen, maar kan in een later stadium worden gecompenseerd door de opbrengsten uit de financiële afwikkeling van de wijk Broekpolder. Daaruit valt namelijk een bedrag van 1,7 miljoen euro vrij.

Het oorspronkelijke plan voor het Stationsplein omvatte een gebied dat als 'shared space' zou worden ingericht. Alle verkeersdeelnemers zouden er gelijke rechten krijgen, maar uit oogpunt van de verkeersveiligheid is uiteindelijk toch gekozen voor een duidelijke scheiding van de verkeersstromen. Het fietspad langs het stadhuis wordt doorgetrokken langs het nieuwe Stationsplein. Voor het autoverkeer komen er haaientanden en voetgangers kunnen de rijbaan oversteken op twee zebrapaden. Een groene strip, lopend vanaf de stationsingang tot aan de Velserweg, met krentenboompjes, taxushagen en gras, moet een fleurige blikvanger in het gebied worden. Hierlangs worden zitbanken geplaatst. Tussen deze groenstrip en het bestaande bomencarré bij de vijver moet een stadsplein komen, waar eventueel evenementen, zoals een kerstmarkt, kunnen worden georganiseerd. Ook ligt het nog steeds in de bedoeling dat bij de vijver een restaurant komt.

Het hele plan voor het Stationsplein gaat 1,9 miljoen euro kosten. Een flink bedrag, dat niet zomaar beschikbaar is. Daarom kiest het college ervoor het plan in twee delen uit te voeren. Het totale plan omvat al zes deelfases, waarvan alleen fase 1a en 1b in eerste instantie zullen worden gerealiseerd. Maar ook hiervoor geldt dat de gemeenteraad eerst goedkeuring moet geven. In de vergadering van 5 juni 2014 staat het voorstel op de agenda. Het college wil de werkzaamheden laten uitvoeren door Hegeman, het bouwbedrijf dat op dit moment de ondergrondse fietsenstalling bouwt. Een strategische keuze, omdat in de opdracht voor die oplevering ook het betegelen van de ruimte rond de stalling is opgenomen. Die werkzaamheden komen te vervallen wanneer meteen de definitieve inrichting wordt gerealiseerd.

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
HaardenExpress
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club