College stelt definitieve opstelling weekmarkt vast

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK – Het college heeft deze week een besluit genomen over de definitieve opstelling van de weekmarkt op de Breestraat. De kramen komen in de zogenaamde lint opstelling langs de rijbaan. In de afgelopen periode is geëxperimenteerd met een nieuwe opstelling van de kramen: in een lint langs de rijbaan.

Aanleiding hiervoor waren de vele positieve reacties op de tijdelijke opstelling van de markt voor de Beverhof. Zowel bezoekers als kooplieden vonden de markt aantrekkelijker en gezelliger dan voorheen. De gemeente heeft dit signaal opgepikt en gezocht naar mogelijkheden om die sfeer en beleving terug te laten komen in de nieuw ingerichte Breestraat. Als proef heeft de weekmarkt in de maanden november en december 2017 in de nieuwe variant (in een tijdelijke indeling) op de Breestraat gestaan.

Enquête
Eind november heeft de gemeente een enquête gehouden over de nieuwe opstelling onder de bezoekers, marktkooplieden en winkeliers. Bijna alle bezoekers beleven de lintopstelling als gezellig. Van de standhouders die deelgenomen hebben, willen allen, op één na, de nieuwe opstelling behouden.

Van de winkeliers zijn te weinig reacties binnengekomen om een representatief beeld te geven. Op basis van de voor-en nadelen van de twee varianten, de mogelijkheden om de nadelen van de variant lintopstelling te verbeteren dan wel op te lossen en de positieve reacties van de bezoekers en standhouders van de weekmarkt, heeft het college besloten om de markt definitief in een lint langs rijbaan van de Breestraat te plaatsen.

Omleiding fietsers
Een consequentie van de keuze voor deze variant is dat het fietsverkeer op marktdagen wordt omgeleid via het fietspad Stationsplein - Meerstraat. Omdat het wegdek van deze route op dit moment niet overal goed is, wordt het binnenkort opnieuw bestraat.

Vandaag wordt de nieuw ingerichte Breestraat opgeleverd.
Nu de herinrichting van de Breestraat is afgerond, kan de weekmarkt in een definitieve opstelling en indeling staan. Op woensdag 27 december 2017, de eerste marktdag na de oplevering, staan de kramen in de definitieve opstelling.

Breestraat weer open voor alle verkeer
Vanaf 22 december 2017 om 13.00 uur mogen auto mobilisten en fietsers weer de Breestraat in. De rijrichting blijft voor auto’s zoals hij was voor de herinrichting: één richting vanaf de Velserweg naar de Bloksteeg. Fietsers mogen in beide richtingen de Breestraat in rijden.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing