Concrete acties voor verbetering stationsomgevingen in IJmond en Zuid-Kennemerland

Door: Jan Pronk

De OV-knooppunten IJmond/Zuid-Kennemerland

NOORDHOLLAND - De provincie Noord-Holland, NS, ProRail en de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort slaan met een opgesteld actieprogramma de handen ineen om de stationsomgevingen te verbeteren in de regio IJmond/Zuid-Kennemerland.

Door woningbouw, bedrijvigheid en de daarbij horende vervoersdrukte beter op elkaar aan te sluiten, worden reistijden korter. Ook draagt dit bij aan duurzame mobiliteit en blijft het landschap rond dorpen en steden behouden. Dit wordt gedaan door het concentreren van woningen, bedrijven en voorzieningen rondom aantrekkelijke stationsomgevingen (OV-knooppunten), het voorzien in goede routes en het verbeteren van faciliteiten zoals fietsenstallingen en parkeergelegenheden bij OV-knooppunten.

Geplande acties

Concrete acties die bij meerdere stations worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld het realiseren van voldoende fietsparkeerplekken en het ontwikkelen van gemengde woon-werk locaties rond OV-knooppunten zoals Haarlem en Beverwijk.

Daarnaast wordt er verkend hoe bezoekers van nabijgelegen recreatie- en natuurgebieden, zoals het recreatiegebied Spaarnwoude, gestimuleerd kunnen worden om met het OV te reizen. Hierbij hoort ook het vergroenen en verduurzamen van stations. Een voorbeeld hiervan is dat bij het plaatsen van liften bij station Driehuis de stationstoegang een groen dak krijgt. Alle geplande acties zijn in dit actieprogramma terug te lezen.

Inspelen op de bouw van woningen en bedrijven

De verwachting is dat door woningbouw en het vergroten van de werkgelegenheid in de provincie, het drukker gaat worden op de weg en in het openbaar vervoer. Alleen door een goede samenwerking tussen de provincie, gemeenten en vervoerpartijen kan er efficiënt ingespeeld worden op deze toenemende vervoersdrukte. Naast dit actieprogramma worden er onder andere voor de Gooicorridor, de Zaancorridor en de Hoornselijn actieprogramma's opgesteld. De actieprogramma's zijn hier terug te vinden en zijn onderdeel van het programma OV-knooppunten, gebaseerd op de volgende gezamenlijke ambities:

-       Deur-tot-deurreis verbeteren

-       Het beter benutten van de bestaande ruimte rondom stationsgebieden

-       Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving binnen het knooppunt

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing