Coronasteun voor een flink aantal organisaties

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Het college van B&W heeft besloten om een flink aantal maatschappelijke en
culturele organisaties geld te geven als steun in de rug in de coronacrisis. Het gaat om
budget dat de gemeente van het rijk heeft ontvangen.

Tegemoetkoming voor culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen, speeltuinen en
scouting
De gemeente heeft van het rijk extra financiële middelen ontvangen voor de gevolgen van de
coronacrisis op verschillende terreinen. Een deel was bedoeld om compensatie te bieden
aan maatschappelijke en culturele organisaties. Gemeenten zijn in principe vrij om de
middelen van het rijk naar eigen inzicht te besteden. De gemeente Beverwijk heeft er nu voor
gekozen om de middelen uit te keren aan de organisaties die het rijk voor ogen had. Het
gaat om culturele organisaties, de buurt- en dorpshuizen, de speeltuinen en de
scoutingverenigingen. De gemeente wil deze organisaties steunen bij de gevolgen van de
coronacrisis. Het betreft organisaties die een vaste subsidierelatie met de gemeente hebben.
En die accommodaties en/of activiteiten aanbieden die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze
organisaties hebben al een brief ontvangen van de gemeente over de tegemoetkoming.

Eenvoudige regeling zonder administratieve verplichtingen
Om administratieve belasting en tijd te besparen heeft de gemeente gekozen voor een
eenvoudige afhandeling. De organisaties mogen zelf bepalen hoe ze het geld besteden.
Voor een deel zullen zij het nodig hebben voor noodzakelijke extra uitgaven of aanpassingen
in het werk of de activiteiten. Organisaties hebben te maken gekregen met soms flinke
financiële schade door de coronamaatregelen.

Activiteiten overeind houden
Het college hoopt dat de organisaties met de tegemoetkoming activiteiten kunnen blijven
uitvoeren. En misschien extra activiteiten kunnen organiseren waaraan juist nu behoefte is.
In de afgelopen periode zijn helaas veel activiteiten niet doorgegaan en moesten
organisaties de deuren sluiten. Maar er zijn ook creatieve manieren gevonden om juist wel
door te kunnen gaan. Online, of buiten, of in kleinere groepen. De gemeente heeft veel
vertrouwen in de veerkracht van de samenleving en de creativiteit van de organisaties. En
hoopt dat deze financiële middelen de organisaties en de inwoners van Beverwijk en Wijk
aan Zee zullen helpen om deze lange en zware periode goed door te komen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing