Coronavirus: levering en kwaliteit drinkwater gewaarborgd

Door: Jan Pronk

IJMOND - De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater als gevolg van het coronavirus (COVID-19).

De continuïteit van de drinkwatervoorziening is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom hebben bedrijven een wettelijke leveringsplicht en zijn ze verplicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Een van de gevaren betreft personeelsuitval als gevolg van een grieppandemie. Alle drinkwaterbedrijven hebben specifiek voor grieppandemie continuïteitsplannen opgesteld. In deze plannen staan maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt nauwlettend naar de adviezen van de rijksoverheid gekeken.

Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening en voorraden hulpstoffen zijn de drinkwaterbedrijven in staat om bij een grieppandemie de continuïteit van de drinkwaterlevering te garanderen.

Drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen
Het drinkwater is zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus.
Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn. De belangrijke verspreidingsroutes van coronavirus Covid-19 en andere coronavirussen lopen niet via water, de kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is dan ook nihil. Een griepvirus wordt niet verspreid via het drinkwater. De griepvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Drinkwaterbedrijven die drinkwater uit oppervlaktewater bereiden hebben allemaal een meervoudige desinfectiebarrières ingesteld gericht op het verwijderen van bacteriën, virussen en protozoën, die ook geborgd zijn door de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater. Grondwater is goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiënevoorschriften voor aanleg en werkzaamheden maken dat de drinkwatersector goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing