Dag van de Duurzaamheid Onderwijs

Door: Jan Pronk

IJMOND - Vrijdag 8 oktober 2021 is het de Dag van de Duurzaamheid
Onderwijs. Deze dag is in het leven geroepen omdat aandacht voor klimaat in het
onderwijs hard nodig is.

Op deze dag doen duizenden scholen mee met meer dan 300
uiteenlopende duurzame activiteiten. Van afval scheiden met de klas of een gastles
energietransitie, tot voorlezen uit één van de duurzame boeken met de landelijke
Voorleesactie. Ook docenten die met duurzaamheid aan de slag gaan op school worden
in het zonnetje gezet tijdens de Duurzame Docentverkiezing. Het initiatief wordt door
diverse organisaties, gemeenten, provincies en waterschappen ondersteund.
Kinderen en jongeren krijgen te maken met klimaatproblemen waar volwassenen geen
oplossingen voor weten. “Voorlezen over duurzame kleding, afval of energie in de klas is de
ideale en natuurlijke manier om duurzaamheid onder de aandacht te krijgen. Een voorwaarde
is dat het moet raken aan de belevingswereld van kinderen. Ik zie vaak door deze Dag van de
Duurzaamheid Onderwijs toegenomen aandacht voor duurzaamheid. Kinderen stellen allerlei
vragen na afloop van de verhalen die aanzetten tot duurzame actie. Ze willen bijvoorbeeld
Eco-School worden”, vertelt André de Hamer, oprichter van de Voorleesactie.
“De dag staat geheel in het teken van leerlingen en studenten die aan de slag gaan met
duurzaamheid en zelf actie ondernemen. Zo gaan zij zien en geloven dat hun handelen er toe
doet”, legt Ruth Pasternak, projectleider van de Dag van de Duurzaamheid uit. Scholen melden
op het platform een activiteit aan en inspireren hierdoor andere scholen, krijgen mediaaandacht en steun van partners. Ook onderwijspartijen bieden hun duurzame lesmateriaal aan.
De dag is niet alleen om leerlingen en studenten te stimuleren in het duurzaam denken en
doen. Ook docenten hebben hier een belangrijke rol in. Op 8 oktober worden de winnaars
van de Duurzame Docentverkiezing voor PO, VO en mbo in de klas verrast met de titel
Duurzame Docent van 2021. De bekendmaking van de Duurzame Docentverkiezing 2021 is
maandag 11 oktober van 16:00-17:00 uur te zien tijdens de livecast in De Groene Afslag te
Laren. Aanmelden om online (of fysiek) mee te kijken kan hier.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing