De Zorgcirkel tekent duurzame Green Deal

Door: Ab Jenema

IJMOND - Op donderdag 16 maart ondertekenden de heer R.F.A. Buijs MHA, voorzitter Raad van Bestuur, en mevrouw M. Cremers, lid Raad van Bestuur, de Green Deal "Nederland op weg naar een duurzame zorg" namens De Zorgcirkel. De Zorgcirkel is een instelling op het gebied van Verpleging, Verzorging en Thuiszorg gericht op ouderen. In totaal omvat De Zorgcirkel 38 locaties waaronder locaties in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond. 

“Wormerland is een groene gemeente”
Tijdens de bijeenkomst op 16 maart verzorgden De Zorgcirkel en Omgevingsdienst IJmond op Zorgcirkel-locatie Torenerf in Wormer een programma rond de ondertekening. Zo werden de deelnemers rondgeleid in het gebouw en verzorgden medewerkers van OD IJmond informatie over meetapparatuur voor de klimaatinstallatie en communicatie. Ook waren burgemeester Tange en wethouder Schalkwijk van gemeente Wormerland aanwezig bij de ondertekening. “De Green Deal sluit prima aan bij de doelen die ons college nastreeft. Wormerland is een prachtige groene gemeente en daar zijn we trots op! Het terugdringen van energiegebruik, het verminderen van afvalstoffen en gebruik van grondstoffen en het meer gebruikmaken van duurzaam opgewekte energie dragen bij aan het beperken van klimaatveranderingen,” aldus burgemeester Tange. 

Samenwerking omgevingsdiensten Noord-Holland
De locaties van De Zorcirkel zijn verspreid over een groot deel van Noord-Holland en vallen daardoor onder het bevoegd gezag van zowel Omgevingsdienst IJmond, RUD Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Green Deal Zorg gaat over deze grenzen. Vertegenwoordigers van de verschillende omgevingsdiensten waren ook aanwezig bij de ondertekening. Zo zorgt de Green Deal ervoor dat er samenwerking is op een breed vlak.

Green Deal Zorg
Zorginstellingen, omgevingsdiensten, gemeenten en het Milieuplatform Zorg willen samen invulling geven aan een breed gedragen duurzame bedrijfsvoering. De Rijksoverheid en het Milieuplatform Zorgsector hebben daarom de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ geïnitieerd. Zorginstellingen die de Green Deal ondertekenden hebben de ambitie om eind 2018 bij 80% van de ziekenhuizen en bij 50% van de andere zorgaanbieders een begin te hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast spreken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, door bijvoorbeeld toe te werken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheidkeurmerk. Binnen de deal lopen inmiddels vijf regionale aanpakken (in Amsterdam, Breda, IJmond, West-Holland en Utrecht) waarin gemeenten, omgevingsdiensten en zorginstellingen samen afspraken maken over verduurzaming en toewerken naar een keurmerk. De verwachting is dat er in 2017 nog zeker vijf regio's bijkomen. 

Inmiddels nemen in totaal meer dan 90 organisaties deel aan de Green Deal waaronder circa 55 zorginstellingen. Eerder al, in 2015 en 2016, ondertekenden specifiek uit de regio IJmond onder andere RKZ, ViVa! Zorggroep, Heliomare, Hartekamp Groep, Stichting SHDH de Green Deal Zorg. 

Op weg naar duurzame zorg
Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water vervoer en voedsel. Daardoor is er veel winst te behalen. Milieu Platform Zorgsector is de initiatiefnemer van de Green Deal "Nederland op weg naar een duurzame zorg" waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette: “Duurzaamheid vraagt om de inzet van iedereen”.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing