Deel Aagtenpark toegankelijk voor publiek

BEVERWIJK – Op zondag 2 juni 2013 stelt wethouder Jaqueline Dorenbos van de gemeente Beverwijk samen met gedeputeerde Jan van Run van de provincie Noord-Holland de eerste fase van het Aagtenpark open voor het publiek. In 2010 is de gemeente Beverwijk gestart met de sanering en inrichting van het Aagtenpark. Het Aagtenpark wordt in de komende vijf jaar een aantrekkelijk, openbaar en vrij toegankelijk park waar natuurbeleving en avontuur centraal staan. Het park ligt in de achtertuin van de Broekpolder geklemd tussen de Rijkswegen A9 en A22. De realisatie van het Aagtenpark wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 600.000,-  van de provincie Noord-Holland.

Tijdens een referendum in 2007 hebben de inwoners van Beverwijk zich uitgesproken voor de inrichting van een openbaar, recreatief park op de voormalige CAIJ- en Aagtenbelt. Het referendum schetste het Aagtenpark als een aantrekkelijk, openbaar en vrij toegankelijk park waar natuurbeleving en avontuur centraal staan. Een park van ruim 26 ha dat ruimte biedt aan in- en ontspanning in een natuurlijke ongedwongen sfeer.

Het Aagtenpark richt zich op natuur, sport en spel, recreatie en cultuur. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een natuureducatieroute, informatiepunten of  bijen- en nestkasten. Maar ook speel- en ligweiden, fiets- en wandelpaden en ruimte om te ravotten. Daarnaast kunnen in het park culturele manifestaties gehouden worden zoals openluchtvoorstellingen en tentoonstellingen. Iedereen wordt zo op zijn manier uitgedaagd de verrassende kanten van het park te onderzoeken. Om het park optimaal te benutten, wordt het parcours van de wielervereniging BRC Kennemerland aangepast. Na het referendum zijn een aantal varianten voor de inrichting bedacht, waaruit de raad en de huidige gebruikers in juni 2008 de groene basisvariant hebben gekozen. Vervolgens is een saneringsplan opgesteld voor de noodzakelijke sanering van de grond, dat begin 2009 akkoord is bevonden door de provincie. Het saneringsplan houdt in dat er een leeflaag aangebracht wordt. De sanering en inrichting gebeurt in verschillende fasen. Naar verwachting is het totale Aagtenpark eind 2015 gereed.

Ongeveer tien jaar geleden zijn er plannen gemaakt om de recreatiemogelijkheden tussen Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad te vergroten. Van deze plannen  is én wordt al veel gerealiseerd, zoals de aanleg van het Aagtenpark. Door de rijksbezuinigingen op natuur en recreatie zijn echter ook projecten stil komen te liggen. Er is bijvoorbeeld geen geld meer voor de grondverwerving en aanleg van de uitbreiding van recreatiegebied de Buitenlanden. De provincie en gemeenten hebben besloten zelf te blijven investeren in het groen, zij willen de recreatiemogelijkheden in het gebied versterken door vooral in te zetten op de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden en aantrekkelijke kleinschalige recreatieve voorzieningen. De provincie heeft hiervoor € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. De overheden willen in de omgeving van Beverwijk onder meer het wandelpad over de Aagtendijk verbeteren

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing